Zabawna historyjka 86

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy formy. Dzisiaj co nieco o zdaniach, w których mamy „dwa czasowniki” (verb patterns). Przyjrzymy się pewnej konstrukcji bezokolicznikowej, tj. czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (verb + object + infinitive).

SŁOWNICTWO

GET MAD AT somebody – wściekać się na kogoś
PACK – pakować
TELL somebody to do something – kazać komuś coś zrobić
GET OUT – opuścić jakieś miejsce (pot. wynieść się)
DIE – umierać
PAINFUL – bolesny
DEATH – śmierć
TURN AROUND – odwrócić się
STAY – zostać

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 17 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragmenty dzisiejszej anegdotki, w których mamy konstrukcję bezokolicznikową:

She told him to get out.
(Kazała mu się wynieść).

You want me to stay?*
(Chcesz, żebym został?)

* Pytania „oznajmujące” (declarative questions) spotkamy w języku mówionym.

czasownik + dopełnienie + bezokolicznik
(verb + object + infinitive)

Konstrukcję tę możemy stosować tylko z niektórymi czasownikami. Dzisiaj przypomnę dwie kategorie znaczeniowe.


Powyższa konstrukcja występuje po czasownikach wyrażających chęć lub niechęć, np. want, would like, would love, would hate, would prefer.

I want you to talk to her.
(Chcę, abyś z nią porozmawiał).

I’d hate you to get hurt. = I wouldn’t like you to get hurt.
(Nie chciałbym, aby coś Ci się stało)
.

They’d prefer us to come later.
(Woleliby, żebyśmy przyszli później).


Kolejną grupę czasowników stanowią te, które wyrażają prośbę lub nakaz / zakaz, np.: ask, allow, permit, forbid, order, command, tell (= order).

I asked him to open the window.
(Poprosiłem go, żeby otworzył okno).

His boss allows him to work from home.
(Jego szef pozwala mu pracować z domu).

Our security system will not permit you to enter without the correct password.
(Nasz system bezpieczeństwa nie pozwoli Ci na wejście bez prawidłowego hasła).

My parents forbade me to leave the house.
(Moi rodzice zabronili mi wychodzić z domu).

Her doctor ordered her to rest for a week.
(Jej lekarz kazał jej odpoczywać przez tydzień).

The officer commanded his men to shoot.
(Oficer rozkazał swoim ludziom strzelać).

The teacher told the children to sit down.
(Nauczyciel kazał dzieciom usiąść).

Poczytaj o innych konstrukcjach bezokolicznikowych.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne minilekcje z cyklu „Pół żartem, pół serio”.