Pół żartem, pół serio_treść_Loip_angielski_online

Zabawna historyjka 31

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przeanalizujemy tekst pod kątem przysłówków (adverbs).

SŁOWNICTWO

MARRIED COUPLE – para małżeńska
DRIVE – prowadzić (samochód)
ALONG – wzdłuż
HIGHWAY (Am.E.) – autostrada (MOTORWAY Br.E.)
STEADY – jednostajny, stały
WIFE – żona
BEHIND THE WHEEL – za kółkiem
SUDDENLY – nagle
LOOK – spoglądać
CLEAR – wyraźny
VOICE – głos
WANT – chcieć
DIVORCE – rozwód
SAY – powiedzieć
NOTHING – nic
KEEP – ciągle coś robić (keep looking – ciągle patrzeć)
AHEAD – naprzód
HUSBAND – mąż
AGAIN – znowu
AFFAIR – romans
WITH – z
BEST FRIEND – najlepszy przyjaciel / przyjaciółka
STAY QUIET – milczeć
GRIP – ściskać
TIGHTLY – mocno, kurczowo
SLOWLY – powoli
INCREASE – zwiększyć
SPEED – prędkość
TO – do
PUSH one’s LUCK – igrać z losem
INSISTENTLY – usilnie
UP TO – aż do
CONTINUE – kontynuować
BOAT – łódź
VEER – skręcić (o pojeździe)
TOWARDS – w stronę
CONCRETE – betonowy
BRIDGE – most
ASK – pytać
ISN’T THERE…? – Nie ma …?
AT LAST – w końcu
REPLY – odpowiadać
CONTROLLED – kontrolowany
I’VE GOT … – Mam
EVERYTHING – wszystko
NEED – potrzebować
INQUIRE (Am.E) – pytać (ENQUIRE – Br.E.)
TURN TO somebody – zwrócić się do
SMILE – powiedzieć coś uśmiechając się
AIRBAG – poduszka powietrzna

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

PODZIAŁ PRZYSŁÓWKÓW

Oto trzy główne grupy znaczeniowe przysłówków:
– przysłówki sposobu (jak?) – adverbs of manner
– przysłówki miejsca (gdzie?) – adverbs of place
– przysłówki czasu (kiedy?) – adverbs of time

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁÓWKÓW W ZDANIU

JAK? GDZIE? KIEDY? to kolejność jaką należy przestrzegać, kiedy w zdaniu mamy wszystkie trzy typy przysłówków, np.:

James played brilliantly in the match** on Saturday***.
jak? gdzie? kiedy?
(James zagrał znakomicie w sobotnim meczu.)

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW SPOSOBU

Oto przysłówki sposobu, które występują w dzisiejszym tekście:
suddenly, tightly, slowly oraz insistently.
Wszystkie one mają końcówkę -ly, ponieważ większość przysłówków sposobu (jak?) tworzymy przez dodanie końcówki -ly.

UWAGA!
Mamy kilka wyjątków, np.:
dobrze to well.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.