Zabawna historyjka 98

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przyglądamy się przyimkowi with – jego znaczeniom oraz wyrażeniom, w których występuje.

SŁOWNICTWO

COUPLE – para
FIX – naprawić
CALL OUT TO somebody – krzyknąć / zawołać kogoś
OTHER – inny
PASSWORD – hasło
CAPITAL – wielka litera
THEN – potem
SHOUT – krzyczeć
WORK – działać
CALL somebody IN – wezwać kogoś (na pomoc)
AS – kiedy
ENTER – wprowadzać (do komputera)
MUTTER – mamrotać
TYPE – pisać (na komputerze)

start with – zacząć od
with a capital S – przez duże S

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 28 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na zdanie z tekstu, które możemy dwojako tłumaczyć: 
Start with a capital S, then 123,” she shouted back.
1. „Zacznij od dużego S, potem 123″ odkrzyknęła.
2. „Start przez duże S, potem 123″ odkrzyknęła.

Przyjrzyjmy się bliżej różnym znaczeniom przyimka with.

I
with = z

 • with my fatherz moim ojcem
 • coffee with milk – kawa z mlekiem
 • a man with a gun – mężczyzna z pistoletem

II
with = przy użyciu

To konstrukcja narzędnikowa (czym?)

 • Write it with a pencil. – Napisz to ołówkiem.
 • He was killed with a hammer. – Został zabity młotkiem.
 • furnished with antiques – umeblowany antykami

„WITH” Z PRZYMIOTNIKAMI

 • angry with her – zły na nią (ale angry at something)
 • bored with his job – znudzony swoją pracą
 • fed up with my job – mieć dość mojej pracy.
 • busy with his homework – zajęty swoją pracą domową
 • occupied with work – zajęty pracą
 • crowded with children – zatłoczony dziećmi
 • satisfied with the room – zadowolony z pokoju
 • acquainted with the system – zaznajomiony z systemem
 • familiar with the topic – obeznany z tym tematem
 • blessed with beauty – obdarzony urodą

„WITH” W WYRAŻENIACH

 • with regard to … – odnośnie …
 • with respect to … – pod względem …
 • with the exception of … – z wyjątkiem …
 • good with one’s hands – zręczny …
 • blue with cold – siny z zimna
 • green with envy – zielony z zazdrości
 • with age z wiekiem
 • with hindsight – z perspektywy czasu
 • with care – ostrożnie, z dbałością
 • with ease – z łatwością

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.