Zabawna historyjka 33

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie podstawowe informacje o czasowniku modalnym MAY (modal verb may).

SŁOWNICTWO

STORY (Am.E.) – piętro (Br.E. – STOREY)
STORE (Am.E.) – sklep (Br.E. – SHOP)
SELL – sprzedawać
ENTRANCE – wejście
SIGN – szyld
OUTLINING – określający
POLICY – polityka (zasady)
MAY – móc, komuś wolno
VISIT – odwiedzić
ONLY – tylko
ONCE – jeden raz
CHOOSE – wybrać
PARTICULAR – konkretny
FLOOR – piętro
GO UP – pójść wyżej, pójść na górę
GO BACK DOWN – wrócić na dół
EXCEPT – z wyjątkiem
EXIT – wychodzić
BUILDING – budynek
READ – brzmieć
GOOD-LOOKING – przystojny
COMPELLED – zmuszony
KEEP GOING – kontynuować
HELP WITH – pomóc (w)
HOUSEWORK – prace domowe
GOSH! – Rety!
EXCLAIM – wołać
BE TEMPTED – kusić kogoś (She is tempted to – Kusi ją, aby…)
STAY – zostać
VISITOR – gość
EXIST – istnieć
SOLELY – wyłącznie
AS PROOF – jako dowód
IMPOSSIBLE – niemożliwe
PLEASE (sb) – dogodzić (komuś) / zadowolić (kogoś)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE:

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:
A woman may visit the store only once.
(Kobieta może odwiedzić sklep tylko raz).


Tutaj may wyraża pozwolenie. Sprawdź, czy znasz poniżej omówione informacje na temat tego czasownika modalnego.

Cechy czasownika modalnego

1. May ma jednakową formę dla wszystkich osób, tj.: I may, he may etc.
2. May występuje z formą podstawową czasownika (np. be, have, see), np. :
I may be late.
3. May występuje z not, np. I may not be there.
Uwaga: may not nie ma formy skróconej (mayn’t).
4. May występuje przed podmiotem w pytaniach, np. May I help you?

Zastosowanie 1

Zwroty z may wyrażają pozwolenie.
May I leave the room?
(Czy mogę opuścić pokój?)

Yes, you may.

(Tak możesz).
No, you may not.

(Nie, nie możesz).

Zastosowanie 2

Zwroty z may wyrażają możliwość, prawdopodobieństwo.
She may not like it.
(Może jej się to nie spodobać).

W pytaniach o prawdopodobieństwo stosujemy wyrażenie be likely, np.
Is it likely to rain today? (May it rain today?)
(Czy dzisiaj może padać?)

Kiedy maybe, a kiedy may be?

Maybe (być może) to przysłówek:
Maybe he will be at the party.
(Być może będzie na imprezie).

May be to czasownik modalny may z czasownikiem być.
He may be at the party.
(Może być na imprezie. – Ma na to pozwolenie lub jest taka dopuszczalność).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.