Angielski na wesoło _ LOIP online

Zabawna historyjka 53

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem przyjrzymy się dwóm angielskim odpowiednikom polskiego czasownika powiedzieć, tj. say oraz tell (szczególnie temu pierwszemu).

SŁOWNICTWO

GO INTO – wchodzić
DRUGSTORE (Am.E.) – apteka (Br.E. – CHEMIST / CHEMIST’S)
PHARMACIST – aptekarz
SAY – mówić, powiedzieć
COME IN PACKS – dostępne / sprzedawane w opakowaniach
ASK – pytać
WHICH – który
WANT– chcieć
[liczba] SHOULD DO – powinno wystarczyć
LATER – później
EVENING – wieczór
SIT DOWN TO DINNER – usiąść do kolacji / obiadu
GIRLFRIEND – dziewczyna
PARENTS – rodzice
SAY GRACE – odmówić modlitwę (przed posiłkiem)
BEGIN – zaczynać
PRAYER – modlitwa
CONTINUE – kontynuować
SEVERAL – kilka
FINALLY – w końcu
LEAN OVER somebody – pochylić się nad kimś
TOLD – forma przeszła czasownika TELL – powiedzieć, mówić
SO – tak
RELIGIOUS – religijny, pobożny
WHISPER – szeptać

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 51 s)

GRAMATYKA

Polski czasownik (niedokonany) mówić * ma dwa powszechnie stosowane angielskie odpowiedniki, tj. say oraz tell. Dzisiaj przypomnimy sobie, jak je poprawnie używać. Sprawdź, czy wiesz, kiedy stosujemy który.

* Dokonanym odpowiednikiem czasownika mówić jest powiedzieć.

Spójrzmy na fragmenty dzisiejszej anegdotki:
The pharmacist says the condoms come in packs.
(Farmaceuta mówi, że prezerwatywy sprzedawane są w paczkach).

You never told me you were so religious.
(Nigdy mi nie mówiłeś, że jesteś taki religijny).

Na początek bez wdawania się w szczegóły, zapamiętajmy, że po tell musimy dodać osobę.
SAY
TELL + somebody

Teraz już szczegółowo.

Kiedy SAY ?

Oto krótkie zestawienie, kiedy sięgamy po czasownik say.
UWAGA: poprawna wymowa says to /sez/, a said to /sed/. Nie mamy tam “j”.

SAY
(say nie wymaga dopełnienia, możemy od razu za nim postawić kropkę)
‘I’m so tired,’ she said. („Jestem taka zmęczona” – powiedziała.)

SAY + something
(say występuje z ogólnymi elementami językowymi, np. zaimkiem, wyrazem, zdaniem itd.), np.
Say something! (Powiedz coś!)
I was about to say it. (Już miałam to powiedzieć).

SAY + that / what / how etc.
(przytaczając jakąś wypowiedź), np.
Did she say what happened? (Czy powiedziała, co się stało?)

SAY + to + somebody
(jeśli chcemy wskazać adresata)
‘You’re late,’ he said to me. („Spóźniłaś się” – powiedział do mnie.)

SAY + about + something / somebody
(jeśli chcemy powiedzieć o czymś / o kimś)
He usually has something to say about everything. (Zwykle ma coś do powiedzenia o wszystkim).

Powszechne wyrażenia i zwroty z SAY

say hallo – przywitać się; pozdrowić
say goodbye – pożegnać się
say thank you – podziękować
say sorry – przeprosić
say yes – zgodzić się
say no – odmówić, nie zgodzić się

Czasownik say pojawia się w odniesieniu do wierszowanych utworów oraz modlitw.
say a line – przeczytać / zadeklamować wers
say a poem – recytować wiersz
say a prayer – zmówić modlitwę
say grace – odmówić modlitwę (przed posiłkiem)
say one’s beads – odmawiać różaniec

ZESTAWIENIE 1

Say the word. – Powiedz tylko słowo. (Daj sygnał do rozpoczęcia)
Say no more. – Nic nie mów. (Wiem, do czego to zmierza)
So they say. – Tak mówią.
I’m just saying. – Tak tylko mówię.
You don’t say. – Nie gadaj. Co ty nie powiesz. (wyrażając zdziwienie)
It says here … – Tu jest napisane …
Say what?! – Że co?! (z niedowierzaniem)
Shall we say … – Powiedzmy …
What do you say? – Co ty na to?
What are you saying? – Co masz na myśli?

ZESTAWIENIE 2

Kiedy TELL?

(już wkrótce)

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.