Angielski na wesoło _ LOIP online

Zabawna historyjka 53

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem przyjrzymy się dwóm angielskim odpowiednikom polskiego czasownika powiedzieć, tj. say oraz tell.

SŁOWNICTWO

GO INTO – wchodzić
DRUGSTORE (Am.E.) – apteka (Br.E. – CHEMIST / CHEMIST’S)
PHARMACIST – aptekarz
SAY – mówić, powiedzieć
COME IN PACKS – dostępne / sprzedawane w opakowaniach
ASK – pytać
WHICH – który
WANT– chcieć
[liczba] SHOULD DO – powinno wystarczyć
LATER – później
EVENING – wieczór
SIT DOWN TO DINNER – usiąść do kolacji / obiadu
GIRLFRIEND – dziewczyna
PARENTS – rodzice
SAY GRACE – odmówić modlitwę (przed posiłkiem)
BEGIN – zaczynać
PRAYER – modlitwa
CONTINUE – kontynuować
SEVERAL – kilka
FINALLY – w końcu
LEAN OVER somebody – pochylić się nad kimś
TOLD – forma przeszła czasownika TELL – powiedzieć, mówić
SO – tak
RELIGIOUS – religijny, pobożny
WHISPER – szeptać

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 51 s)

GRAMATYKA

Polski czasownik (niedokonany) mówić * ma dwa powszechnie stosowane angielskie odpowiedniki, tj. say oraz tell. Dzisiaj przypomnimy sobie, jak je poprawnie używać. Sprawdź, czy wiesz, kiedy stosujemy który.

* Dokonanym odpowiednikiem czasownika mówić jest powiedzieć.

Spójrzmy na fragmenty dzisiejszej anegdotki:
The pharmacist says the condoms come in packs.
(Farmaceuta mówi, że prezerwatywy sprzedawane są w paczkach).

You never told me you were so religious.
(Nigdy mi nie mówiłeś, że jesteś taki religijny).

Na początek bez wdawania się w szczegóły, zapamiętajmy, że po tell musimy dodać osobę.
SAY
TELL + somebody

Teraz już szczegółowo.

Kiedy SAY ?

Oto krótkie zestawienie, kiedy sięgamy po czasownik say.
UWAGA: poprawna wymowa says to /sez/, a said to /sed/. Nie mamy tam „j”.

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKIEM SAY

SAY
(say nie wymaga dopełnienia, możemy od razu za nim postawić kropkę)
'I’m so tired,’ she said. („Jestem taka zmęczona” – powiedziała.)

SAY + something
(say występuje z ogólnymi elementami językowymi, np. zaimkiem, wyrazem, zdaniem itd.), np.
Say something! (Powiedz coś!)
I was about to say it. (Już miałam to powiedzieć).

SAY + that / what / how etc.
(przytaczając jakąś wypowiedź), np.
Did she say what happened? (Czy powiedziała, co się stało?)

SAY + to + somebody
(jeśli chcemy wskazać adresata)
‘You’re late,’ he said to me. („Spóźniłaś się” – powiedział do mnie.)

SAY + about + something / somebody
(jeśli chcemy powiedzieć o czymś / o kimś)
He usually has something to say about everything. (Zwykle ma coś do powiedzenia o wszystkim).

Powszechne wyrażenia i zwroty z SAY

say hallo – przywitać się; pozdrowić
say goodbye – pożegnać się
say thank you – podziękować
say sorry – przeprosić
say yes – zgodzić się
say no – odmówić, nie zgodzić się

Czasownik say pojawia się w odniesieniu do wierszowanych utworów oraz modlitw.
say a line – przeczytać / zadeklamować wers
say a poem – recytować wiersz
say a prayer – zmówić modlitwę
say grace – odmówić modlitwę (przed posiłkiem)
say one’s beads – odmawiać różaniec

ZESTAWIENIE 1

Kiedy TELL?

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKIEM TELL

TELL + somebody
(tell w znaczeniu „mówić / powiedzieć” wymaga dopełnienia)
’I’m so tired,’ she told him. („Jestem taka zmęczona” – powiedziała mu.)

TELL + somebody + (that) / what / how etc.
(poinformować kogoś), np.
Can you tell me how to get there? (Czy możesz mi powiedzieć, jak się tam dostać?)

TELL + somebody + about + something / somebody
(opowiedzieć komuś o czymś / o kimś)
Tell me about your new job. (Opowiedz mi o swojej nowej pracy).

TELL + somebody + something lub TELL + something + TO + somebody
(tell występuje z konkretnymi elementami językowymi, np. the news, the phone number itd.), np.
I told him the news. (Przekazałem mu wieści).
I told the news to my brother. (Przekazałem wieści mojemu bratu).

KOLOKACJE Z CZASOWNIKIEM TELL

tell (sb) a joke – opowiedzieć dowcip
tell (sb) a story – opowiedzieć historię / bajkę
tell (sb) a secret – wyjawić tajemnicę
tell (sb) a lie – skłamać
tell (sb) the truth – mówić prawdę
tell the time (Br. E.) tell time (Am.E.) – podawać, która jest godzinę

ZESTAWIENIE 2

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 29 s)

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.