Zabawna historyjka 122

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko poznać nowe słowa czy konstrukcje, ale także wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego. Tym razem przyglądamy się konstrukcjom ze słowem hope (w roli czasownika, jak i rzeczownika).

SŁOWNICTWO

RUN A BATH – napuścić wodę do wanny
PAUSE – zatrzymać się
YELL – wrzeszczeć
GET IN – wchodzić
GET OUT – wychodzić
STAIRS – schody
SHOUT – krzyczeć
AT THE TABLE – przy stole
SHAKE one’s HEAD – kręcić głową na nie
FORGETFUL – zapominalski
KNOCK ON WOOD (US) – odpukać w niemalowane (UK – TOUCH WOOD)
FOR GOOD MEASURE – dodatkowo

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 21s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:

I sure hope I never get that forgetful.
(Mam nadzieję, że nigdy nie będę taka zapominalska).

Zwróćmy uwagę na czas teraźniejszy (get) w drugim zdaniu składowym. Podręczniki gramatyczne i słowniki podają, że w zdaniach z hope często występuje czas teraźniejszy, nawet kiedy nasze nadzieje dotyczą przyszłości .

… hope (that) + present simple

Porównajmy:

I hope he is released quickly.
(Mam nadzieję, że zostanie szybko zwolniony).
I hope he gets the punishment he deserves.
(Mam nadzieję, że poniesie karę, na którą zasłużył).

…. hope (that) + future simple

Mówiąc o nadziejach na przyszłość możemy zastosować również czas przyszły (podobnie jak w języku polskim), przy czym rodzimi użytkownicy zalecają stosować czas teraźniejszy.


PODSUMOWANIE

I hope (that) you get well very soon. (bardziej powszechny)
I hope (that) you’ll get well very soon. (mniej powszechny)
(Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz)
.


ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom 10 zwrotów ze słowem nadzieja

 1. Mam nadzieję, że tak. – I hope so.
  You’ll be home at five?’ – 'I hope so.’
 2. Mam nadzieję, że nie. – I hope not.
  Do you think it will rain? I hope not.
 3. Mam nadzieję, że … I hope (that) …
  I hope (that) you get well very soon.
 4. Żyję nadzieją I live in hope
  Do you think your son will ever get a job? I live in hope!
 5. robić komuś nadzieję to raise one’s hopes
  Don’t raise your hopes!
 6. stracić nadzieję to give up hope
  They never gave up hope that their daughter would be found alive.
 7. zniweczyć czyjeś nadzieje to dash one’s hopes
  My exam results dashed my hopes of becoming a lawyer.
 8. pokładać w kimś/czymś nadzieję to pin (all) one’s hopes on sb/sth
  She pinned all her hopes on this promotion.
 9. być przy nadziei – be expecting
  I didn’t know she was expecting!
 10. Nadzieja umiera ostatnia – hope springs eternal
  I’m not so sure, but hope springs eternal.

ZESTAWIENIE 10 ZWROTÓW

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.