Zabawna historyjka 124

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Pomyślałam, że dzisiaj przypomnę różnicę między przymiotnikami z końcówką -ing i -ed.

SŁOWNICTWO

POSH (informal) – ekskluzywny
CALL somebody OVER – wezwać
HEAD WAITER – główny kelner
UNDERCOOKED – niedogotowany
RUNNY – płynny
OVERCOOKED – rozgotowany
ON THE … (cold/big/small) SIDE – trochę za … (zimne/duże/małe)
BURNT – przypalony
CRUMBLE – kruszyć (się)
DEEP FREEZE (UK) – zamrażarka (US – Deepfreeze™)
SPREAD – rozsmarować
POT – dzbanek
LUKEWARM – letni, przestygły
BEWILDERED – oszołomiony, zdezorientowany
REPLY – odpowiadać
EXACTLY – dokładnie, właśnie

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 28s)

GRAMATYKA

Kiedy stosujemy przymiotniki z końcówką -ing, a kiedy te z -ed?

Spójrzmy na zdanie z tekstu: 
“That’s a complicated order, sir,” said the bewildered waiter.
(„To skomplikowane zamówienie, proszę pana” – powiedział zdezorientowany kelner).

UPRASZCZAJĄC CO NIECO


Jeżeli nie pamiętasz, kiedy użyć „interesting”, a kiedy „interested”, to ED Ci pomoże :)

PORÓWNAJMY


PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE
NA
-ED

w języku polskim zakończone na –ony / –ona

często nazywają odczucia

PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE
NA
– ING

w języku polskim zakończone na -ący / -ąca

często opisują przedmiot, osobę, sytuację

Spójrzmy na Eda i jego emocje:
interested – zainteresowany
shocked – zszokowany
bewildered – oszołomiony
fascinated – zafascynowany

Zastanówmy się, jaki jest film:
interesting – interesujący
shocking – szokujący
bewildering – oszałamiający
fascinating – fascynujący

WDAJĄC SIĘ W SZCZEGÓŁY


PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE
NA
-ED

to imiesłowy przymiotnikowe bierne
(past participle),
które w języku polskim mają końcówki:
-ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one.

boiled, complicated, bewildered
(ugotowany, skomplikowany, zdezorientowany)

PRZYMIOTNIKI ZAKOŃCZONE
NA
– ING

to imiesłowy przymiotnikowe czynne
(present participle),
które w języku polskim mają końcówki:
-ący, -ąca, -ące.

boiling, complicating, bewildering
(wrząca, komplikująca, dezorientująca)

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu?
Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.