Zabawna historyjka 48

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem omówimy zdania pytajne (questions). Przypomnę różnicę między pytaniem ogólnym a szczegółowym oraz między pytaniem bezpośrednim a pośrednim.

SŁOWNICTWO

DAD – tata
SON – syn
FOUND – forma przeszłą czasownika FIND – znaleźć
THANKS – dzięki
GRANDAD – dziadek (lub granddad)
WHY – dlaczego
CALL – nazywać (kogoś / coś jakimś określeniem)
BECAUSE – ponieważ
COULDN’T – forma przeszła czasownika modalnego CAN’T – nie móc
THEM – ich, je
YESTERDAY – wczoraj

GRAMATYKA

PYTANIA OGÓLNE vs. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

PYTANIA OGÓLNE = YES/NO QUESTIONS

W języku polskim pytania ogólne rozpoczynają się od słowa czy …, np.:

Czy pracujesz?

W odpowiedzi na pytanie ogólne zasadniczo usłyszymy Tak. lub Nie.

W języku angielskim pytania ogólne zwane są yes/no questions (wiadomo dlaczego). W języku angielskim nie mamy jednego czy. Tutaj odpowiednikami polskiego czy są operatory (auxiliaries), np. do, does, was, did, itd. Czy tworzymy poprzez ustawienie operatora przed podmiotem zdania.

operator + podmiot + czasownik

Do you work?
Yes, I do.
No, I don’t.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE = WH-QUESTIONS

Zarówno w języku polskim, jak i angielskim, pytania szczegółowe rozpoczynają się od słówek pytajnych, np:
what (co lub jaki)
when (kiedy)
where (gdzie)
who (kto)
whom (kogo)
which (który)
whose (czyj)
why (dlaczego)
how (jak)

Where do you work?
(Gdzie ty pracujesz?)

W odpowiedzi nie otrzymamy krótkiego Tak. lub Nie.

PYTANIA BEZPOŚREDNIE vs. PYTANIA POŚREDNIE

PYTANIA BEZPOŚREDNIE = DIRECT QUESTIONS

Na początek spójrzmy na przykłady pytań bezpośrednich (direct questions), w których mamy szyk pytający i znaki zapytania, np.:

Do you work?
(Czy pracujesz?)
– pytanie ogólne
When do you work?

(Kiedy pracujesz?)
– pytanie szczegółowe

PYTANIA POŚREDNIE = INDIRECT QUESTIONS

Przed pytaniem możemy co nieco wtrącić. To może być:

1. PYTANIE, np. Do you know …? Can you tell me …? itp.

Can you tell me if you work?
(Czy możesz mi powiedzieć, czy pracujesz?)
– ogólne pytanie pośrednie
Can you tell me when you work?
(Czy możesz mi powiedzieć, kiedy pracujesz?)
– szczegółowe pytanie pośrednie

2. ZDANIE (przeczące, twierdzące, rozkazujące), np. I don’t know … Tell me … itp.

Tell me if you work.
(Powiedz mi, czy pracujesz).
– ogólne pytanie pośrednie
Tell me when you work.
(Powiedz mi, kiedy pracujesz).
– szczegółowe pytanie pośrednie

Jeżeli nasze pytanie występuje po tego typu zwrotach, to traci ono swoją „bezpośredniość” i musimy z niego zrobić pytanie pośrednie.

PODSUMOWANIE

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.