20 słów typu false friends

FALSE FRIENDS (fałszywi przyjaciele) to słówka, które brzmią znajomo i przypominają nam polskie terminy, ale w angielskim mają zupełnie inne znaczenie (np. pension to emerytura). Użycie niewłaściwego odpowiednika może zakłócić przekaz informacji lub doprowadzić do niezrozumienia lub, co gorsza, do nieporozumienia. Sprawdź, czy poprawnie używasz angielskich odpowiedników tych 20 polskich słów.

FALSE FRIENDS (1-10)

 1. SZEF boss chef
 2. DATA date data
 3. SAŁATAlettuce salad
 4. PENSJA salary pension
 5. RENTA (np. inwalidzka) – disability benefit / disability pension rent
 6. PROWIZJA commission provision
 7. TRANSPARENT banner transparent
 8. FATALNY (bardzo zły) – abysmal fatal
 9. AKTUALNY current / present actual
 10. EWENTUALNY possible eventual

Skoro już poznaliśmy właściwe tłumaczenie polskich terminów, sprawdźmy znaczenie słów typu false friends, po które sięgamy „przez pomyłkę”.

 1. CHEF – kucharz
 2. DATA – dane
 3. SALAD – sałatka, surówka
 4. PENSION – emerytura
 5. RENT – czynsz
 6. PROVISION – klauzula
 7. TRANSPARENT – przezroczysty
 8. FATAL – śmiertelny
 9. ACTUAL – rzeczywisty
 10. EVENTUAL – ostateczny

FALSE FRIENDS (11-20)

 1. NOWELA short story novel
 2. KRYMINAŁ whodunit (Am.E.) / whodunnit (Br.E) criminal
 3. PUPIL (ulubieniec) – teacher’s pet pupil
 4. RECEPTAprescription receipt
 5. AUDYCJAbroadcast audition
 6. EGZEMPLARZcopy example
 7. PARKINGparking lot (Am. E.) / car park (Br.E) parking
 8. CAMPING / KEMPINGcampsite camping
 9. KONSEKWENTNY consistent consequent
 10. SYMPATYCZNYlikable (Am.E.) / likeable (Br. E.) sympathetic

Teraz w drugą stronę – sprawdź, co oznaczają false friends , których użycie skutkowałoby nieporozumieniem.

 1. NOVEL – powieść
 2. CRIMINAL – kryminalista
 3. PUPIL – źrenica, uczeń
 4. RECEIPT – paragon
 5. AUDITION – przesłuchanie (aktora)
 6. EXAMPLE – przykład
 7. PARKING – parkowanie
 8. CAMPING – biwakowanie
 9. CONSEQUENT – wynikający, będący skutkiem
 10. SYMPATHETIC – współczujący

Sprawdź inne wpisy omawiające kłopotliwe wyrazy i przekonaj się, że używasz je poprawnie.