Angielski na wesoło z LOIP na www.loip.pl

Zabawna historyjka 43

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie co nieco o zdaniach, które rozpoczynają się od takich słówek jak np. który, która lub co – fachowo zwanymi zdaniami podrzędnymi przydawkowymi (relative clauses).

SŁOWNICTWO

SAY – powiedzieć
HIS – jego
MATE – kolega, kumpel
OVER THE PAST FEW YEARS – przez ostatnie kilka lat
MORE – więcej
MONEY – pieniądze
SPENT – forma przeszła czasownika SPEND – wydawać (pieniądze)
BREASTS – piersi
DISEASE – choroba
RESEARCH – badanie naukowe
IF – jeśli
GO ON – kontynuować, trwać
A LARGE NUMBER OF sth – duża liczba czegoś
WANDER AROUND – przechadzać się
HUGE – ogromny
BREASTS – piersi
ERECTION – erekcja
WHO – którzy, który (w odniesieniu do ludzi)
CAN’T– nie móc
REMEMBER – przypomnieć sobie
WHAT TO DO WITH sth – co z czymś zrobić

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 40 s)

GRAMATYKA

Oto fragment dzisiejszej anegdotki:
There will be people who can’t remember what to do with them.
(Będą osoby, które nie będą mogły sobie przypomnieć, co z nimi zrobić).

Who (które) to zaimek względny. Tego typu zaimki często występują po elemencie, do którego się odnoszą (people). Zazwyczaj sięgamy po takie słowa jak który, która, chcąc określić kogo lub co mamy na myśli. Czasem używamy zdań podrzędnych przydawkowych, aby dorzucić kilka słów na jej lub jego temat.

TYPY ZDAŃ PRZYDAWKOWYCH

W języku polskim zdanie podrzędne przydawkowe zawsze oddzielamy przecinkiem, np.: Zapytaj o to kogoś, kto się na tym zna.

W języku angielskim wyróżniamy dwa typy zdań podrzędnie złożonych przydawkowych, a w jednym z nich nie mamy przecinków.

 1. defining / identifying (definiujące / określające) – takie zdanie przydawkowe precyzuje osobę lub „nieosobę”, o której mowa, np.:
  His sister who lives in the UK is visiting him.
  Odwiedza go ta siostra, która mieszka w UK. Takie zdanie wskazuje na większą liczbę jego sióstr. Tutaj zdanie podrzędne przydawkowe (who lives in the UK) nie jest oddzielone przecinkami, ponieważ bez informacji w nim zawartej nie wiedzielibyśmy, która siostra składa mu wizytę.
 2. non-defining / non-identifying (niedefiniujące / nieokreślające) – takie zdanie przydawkowe wprowadza dodatkowe informacje, np.:
  His sister, who lives in the UK, is visiting him.
  Odwiedza go jego siostra. W tym przypadku nie precyzujemy siostry, ponieważ rozmówca wie, że on ma tylko jedną. Zwróćmy uwagę na przecinki wyznaczające zdanie przydawkowe (,who lives in the UK,) które wprowadza dodatkową informacją o jego siostrze. Pominięcie tego fragmentu nadal oddaje pełen sens wypowiedzi.

ZAIMKI WZGLĘDNE

Oto zaimki, które spotykamy w obu typach zdań, tj. zarówno w definiujących, jak i tych niedefiniujących.

 • who (który, która, które itd) odnosi się do osób
 • which (który, która, które, co itd.) odnosi się do „nieosób” (np. rzeczy, zwierząt)
 • whose (którego, której, których) odnosi się do”właścicieli
 • whom (z którym, o której, dla których itd.) odnosi się do ludzi i występuje po przyimku.
 • where (gdzie, skąd, dokąd) odnosi się do miejsca
 • when (kiedy, gdy) odnosi się do momentu
 • why (dla której, dla którego) odnosi się do przyczyny / powodu

Zaimek, który spotykamy jedynie w zdaniach definiujących (tych bez przecinka) to:

 • that (który, która, które, co itd.) w odniesieniu do „nieosób” i osób (do ludzi tylko w mowie potocznej).

Zerwij z błędami

Wiele błędów popełniamy szczególnie wtedy, kiedy stosujemy polskie elementy językowe w produkcji języka angielskiego.

Pamiętajmy, że w języku angielskim what nie jest typowym zaimkiem względnym, w przeciwieństwie do polskiego „co”. Oto konstrukcje, w których polskie „co” to that lub which.

CO = THAT *

Już wiemy, że that pojawia się tylko w zdaniach definiujących, czyli bez przecinków. Czasami polski zaimek co to that, nie what.

 • wszystko, co – all (that)* (all what)
  All (that) he says is true.
 • wszystko, co – everything (that)* (everything what)
  We don’t have everything (that) you ordered.
 • coś, co – something (that)* (something what)
  There is something (that) I need to tell you.
 • cokolwiek, co – anything (that)* (anything what)
  Is there anything (that) I can do to help?
 • nic, co – nothing (that)* (nothing what)

* that możemy tutaj pominąć

CO = WHICH

Oto przykład zdania niedefiniującego, czyli z przecinkiem, w którym polski zaimek co to which, po którym występuje uwaga lub objaśnienie.

He said that he had money, which was not true. (what)
(Powiedział, że ma pieniądze, co nie jest prawdą).

Zerwij z błędami. That i which jako polskie co. Angielski online z LOIP
Dla osób dbających o poprawność językową przygotowałam cykl minikursów „Zerwij z błędami”. Sprawdź, jakie błędy najczęściej spotykam w swojej pracy i upewnij się, że mówisz poprawnie.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.