Zabawna historyjka 113

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem autentycznych treści, tj. dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tematem dzisiejszej minilekcji jest czas present perfect continuous.

SŁOWNICTWO

TAP – stuknąć (np. kogoś w ramię)
ASK a question – zadać pytanie
SCREAM – krzyczeć
LOSE CONTROL OF something – stracić nad czymś kontrolę
NEARLY – prawie, niemal
THE CURB – krawężnik
BE SILENT – być cicho
scare the (living) daylights out of someone – przestraszyć kogoś na śmierć
APOLOGIZE (US) – przepraszać (apologise UK)
REALIZE (US) – zdać sobie sprawę (realise UK)
REPLY – odpowiadać
FAULT
– wina
AS – jako
HEARSE – karawan (do przewożenia zmarłych)

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 26s)

GRAMATYKA

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Spójrzmy na fragment anegdotki:

“Today is my first day as a cab driver – I’ve been driving a hearse for the last 25 years.”
Dzisiaj mój pierwszy dzień jako taksówkarz – przez ostatnie 25 lat prowadziłem karawan.

– FORMA –

————–
I, you, we, they
————–
You have been waiting for an hour.
You haven’t been waiting for an hour.

Have you been waiting for an hour?

————–
he, she, it
————–
She has been waiting for an hour.
She
hasn’t been waiting for an hour.
Has she been waiting for an hour?

– ZASTOSOWANIE –

I. Czas niedokonany

Umiejętność rozpoznawania aspektu czasownika znacznie ułatwi nam wybór odpowiedniego czasu.

Otóż w języku polskim mamy czasowniki dokonane i niedokonane.

CZASOWNIKI DOKONANE
wyrażają czynność jako zakończoną, wykonaną, np.

– zrobić
– napisać
– przeczytać

CZASOWNIKI NIEDOKONANE
wyrażają czynności jako niezakończoną, trwającą w danym momencie, np.

– robić
– pisać
– czytać

Czas present perfect simple opisuje czynność dokonaną (fokus na rezultat/wynik). Natomiast czas present perfect continuous wyraża czynność niedokonaną (fokus na czas trwania czynności).

present perfect simple
————–
I’ve written five emails so far.
(Napisałem do tej pory pięć maili).

present perfect continuous
————–
I’ve been writing emails since breakfast.
(Piszę maile od śniadania)


II. Czasowniki dynamiczne

Przypomnę, że w języku angielskim mamy czasowniki wyrażające czynność (dynamic / action verbs) i czasowniki wyrażające stan (stative state verbs), np. know, understand, own, etc. Czasowniki wyrażające stan zasadniczo nie występują w czasach ciągłych, tj. continuous.

How long have you known each other?
(Jak długo się znacie?)
How long have you been knowing each other?


III. Czynności trwające, jak i te zakończone

Czasu present perfect continuous używamy:
– kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa, np.:
I’ve been learning English for three years.
(Uczę się angielskiego od trzech lat).

– kiedy mówimy o czynności, która niedawno się zakończyła i stanowi wyjaśnienie obecnej sytuacji, np.:
It stinks in here. You’ve been smoking.
(Cuchnie tu. Paliłeś).

To zastosowanie czasu present perfect continuous mamy w dzisiejszej anegdotce.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.