Minilekcja angielskiego na wesoło z LOIP

Zabawna historyjka 32

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie podstawowe informacje o czasownikach modalnych (modal verbs).

SŁOWNICTWO

BARELY – ledwo
HEARD – forma przeszła czasownika HEAR – usłyszeć
FEMALE – kobiecy
VOICE – głos
THE OTHER – drugi
TOILET STALL – kabina w toalecie
EMBARRASSED – zawstydzony
BE UP TO – porabiać
LIKE – tak jak
JUST – po prostu
COME OVER – wpaść (odwiedzić)
BUSY – zajęty
RIGHT NOW – w tej chwili
LISTEN – słuchać
HAVE TO – musieć
CALL BACK – oddzwonić
KEEP – ciągle coś robić (keep answering – ciągle odpowiadać)
QUESTION – pytanie

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:
I will have to call you back.
(
Będę musiała do ciebie oddzwonić).

PODSTAWOWE CZASOWNIKI MODALNE

can, could, must, may, might, shall, should, will, would

CECHY CZASOWNIKA MODALNEGO

 1. Czasownik modalny ma jednakową formę dla wszystkich osób:
  I will, you will, he will, etc.
 2. Czasownik modalny łączy się z formą podstawową czasownika (np. do, have, be etc.):
  I will do it.
 3. W zdaniach przeczących czasownik modalny występuje z not:
  I will not do it. (will not = won’t)
 4. W zdaniach pytających czasownik modalny występuje przed podmiotem:
  Will you do it?
 5. Czasownik modalny nie łączy się z innym czasownikiem modalnym
  I will have to do it. (I will must do it).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.