Tiny_problem_joke_Loip_angielski_online

Zabawna historyjka 34

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiejsza krótka historyjka może nam pomóc nie tylko wzbogacać słownictwo, ale również powtórzyć czas past perfect, znany jako „zaprzeszły”.

SŁOWNICTWO

WENT – forma przeszła czasownika GO – pójść
SEE – zobaczyć się
NERVOUSLY – nerwowo
ASK – pytać
EVER – kiedykolwiek
LAUGH AT somebody / something – śmiać się z kogoś / czegoś
PATIENT – pacjent
REASSURE – uspokoić, zapewnić
IN OVER … YEARS – od ponad… lat
(NOT) A SINGLE – ani jeden (używane w zdaniach przeczących)
REMAIN – pozostawać
THOROUGHLY – całkowicie, w pełni
PROFESSIONAL – profesjonalny
WITH THAT – po czym, następnie
DROP – upuszczać (tutaj: zsunąć)
TROUSERS – spodnie
REVEAL – odsłaniać, ukazać
TINY – TINIER – THE TINIEST – maleńki – mniejszy – najmniejszy
(NOT) ANY BIGGER THAN – wcale nie większy od / niż
AAA BATTERY (czyt. triple A battery) – bateria mały paluszek
COULDN’T – forma przeszła czasownika modalnego CAN’T – nie móc
CAN’T HELP ONESELF – nie móc się powstrzymać
BURST INTO LAUGHTER – wybuchnąć śmiechem
UNCONTROLLABLE – niepohamowany
COMPOSE oneself – uspokoić się, ochłonąć
I DON’T KNOW WHAT CAME OVER ME.– Nie wiem, co mnie napadło.
PROMISE – obiecywać
HAPPEN – zdarzyć się
WHAT SEEMS TO BE A PROBLEM? – W czym zdaje się tkwić problem?
SAID – forma przeszła czasownika SAY – mówić
SWOLLEN – napuchnięty

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (Br.E.)

GRAMATYKA

W dzisiejszej anegdotce mamy dwukrotnie użyty czas past perfect:

Bill asked if he had ever laughed at a patient.
(Bill zapytał, czy kiedykolwiek śmiał się z pacjenta).

Bill dropped his trousers revealing the tiniest penis the doctor had ever seen.
(Bill zsunął spodnie odsłaniając najmniejszy penis, jaki lekarz kiedykolwiek widział).

FORMA

had + trzecia forma czasownika

(np. had laughed, had seen, had been etc.)

ZASTOSOWANIE 1

Past perfect spotykamy w mowie zależnej (reported speech), po którą sięgamy chcąc przytoczyć czyjąś wypowiedź. Po wypowiedziach sformułowanych w czasie past simple: He asked, He thought, He said, etc. zastosujemy czas past perfect, sygnalizując tym samym uprzedniość czynności w przytaczanej wypowiedzi w odniesieniu do czasu, w którym o niej mówimy.

Bill asked if he had ever laughed at a patient.

Bill chciał wiedzieć, czy nasz lekarz kiedykolwiek wcześniej (zanim spotkał się z Billem) śmiał się z pacjenta (had laughed).

ZASTOSOWANIE 2

Past perfect to czas zaprzeszły. Czynność wyrażona czasem past perfect jest czynnością wcześniejszą w stosunku do innej czynności przeszłej (przedstawionej czasem past simple).

Bill dropped his trousers revealing the tiniest penis the doctor had ever seen.

Nigdy wcześniej profesor nie widział tak małego członka. Dopiero po tym, jak Bill zsunął swoje spodnie.

Czas zaprzeszły past perfect często występuje w zdaniu podrzędnym, w którym jest spójnik after lub until, np. What did she do after she had called the police?

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.