Zabawna historyjka 90

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem omówimy 4 struktury, w których mamy „it” w roli podmiotu „przygotowawczego” (preparatory it).

SŁOWNICTWO

TELEPHONE – telefonować
AIRLINE OFFICE – biuro linii lotniczej
ASK – pytać
HOW LONG – jak długo
TAKE – zajmować, zabierać (gdy coś wymaga czasu)
CLERK – pracownik biurowy
JUST A MINUTE – chwila moment (dosł. tylko minutę)
HUNG UP – forma przeszła zwrotu HANG UP – odłożyć słuchawkę

GRAMATYKA

4 struktury z „it” w roli podmiotu „przygotowawczego”


1. It + take (+ person) + time + to-infinitive

Oto konstrukcja, którą stosujemy podając czas wymagany do wykonania jakiejś czynności.

It took her all day to drive home.
(Powrót do domu zajął jej cały dzień).
It took me three months to complete the project.
(Ukończenie projektu zajęło mi trzy miesiące).


2. It + be* + adjective + to-infinitive

* Oprócz czasownika be możemy tutaj zastosować seem, feel, sound oraz look.

It’s much better to save some of your money than to spend it all at once.
(O wiele lepiej jest zaoszczędzić trochę pieniędzy, niż wydać je wszystkie na raz).
It’s important to get a good education.
To ważne, by mieć dobre wykształcenie.
It was impossible to sleep because of the noise.
(Nie można było spać z powodu hałasu).

WYJĄTEK!
It’s worth + gerund
It’s worth checking.
(Warto to sprawdzić).


3. It + be + noun + to-infinitive

It’s his ambition to run a marathon.
(To jego ambicja, by przebiec maraton).
It’s not a good idea to drive for hours without a rest.
(To nie jest dobry pomysł, żeby jechać godzinami bez odpoczynku).

WYJĄTEK!
It’s no use + gerund
It is no use analyzing details.
(Nie ma sensu analizować szczegółów).


4. It + be + X + that- clause

Zdania rozszczepione (cleft sentences) mają na celu wyeksponować najważniejsze informacje (czyli X). Dla przykładu rozszczepimy sobie zdanie.

Adam wrote ten emails to Ann last week.
(Adam napisał dziesięć e-maili do Ann w zeszłym tygodniu
).

It was Adam that / who wrote ten emails to Ann last week.
To Adam napisał dziesięć e-maili do Ann w zeszłym tygodniu.

It was ten emails (that) Adam wrote to Ann last week.
To było dziesięć e-maili, które Adam napisał do Ann w zeszłym tygodniu.

It was Ann (that / who) Adam wrote ten emails to last week.
To do Ann Adam napisał dziesięć e-maili w zeszłym tygodniu.
It was last week (that) Adam wrote ten emails to Ann.
To w zeszłym tygodniu Adam napisał dziesięć e-maili do Ann.

PAMIĘTAJ!
Jeśli mamy zaimek (np. me, you, him), to mamy dwie możliwości :
It’s I who am (formal)
It’s me that’s (informal)


Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.