Angielski online z LOIP. Angielski na wesoło.

Zabawna historyjka 29

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie II typ zdań warunkowych (the second conditional).

SŁOWNICTWO

PULL OVER – zjechać na pobocze
DRIVE – prowadzić samochód
TOO – zbyt
FAST – szybko
EVEN THOUGH – chociaż / mimo, że
THOUGHT – forma przeszła czasownika THINK – myśleć
FINE – dobrze
SPEED – przekraczać dozwoloną prędkość
GIVE – dawać
TICKET – mandat
TELL something to somebody – powiedzieć coś komuś
JUDGE – sędzia
GET – dostawać
ANOTHER – kolejny
CALL somebody something – nazwać kogoś kimś / jakoś
JERK – kretyn, palant, idiota
WHAT IF… – A gdybym …
JUST – tylko
CAN’T – nie móc
FINE – Dobrze. W porządku.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Dzisiaj co nieco o „gdybaniu”
if = gdyby

Spójrzmy na zdanie z tekstu:
Would I get another ticket if I called you a jerk?
(Czy dostałbym kolejny mandat, gdybym nazywał cię kretynem?)

KONSTRUKCJA

IF + czas przeszły

zdanie głównezdanie podrzędne warunkowe
You would get another ticket
Dostałbyś kolejny mandat,
if you called me a jerk.
gdybyś nazwał mnie kretynem.
would + czasownikpast simple
I would study English
Uczyłbym się angielskiego,
if I had more time.
gdybym miał więcej czasu.

ZASTOSOWANIE

Przypomnę, że wyraz would sygnalizuje tryb przypuszczający:
would = -by
(np. I would get … – Dostałbym)

Mamy tutaj tryb przypuszczający potencjalny, ponieważ czynność mogłaby się zdarzyć, gdyby zostały spełnione pewne warunki (w tym przypadku chodzi o nazwanie policjanta palantem). Jest to tzw. II typ zdań warunkowych (the second conditional), który wyraża warunek dotyczący teraźniejszości i przyszłości, ale którego spełnienie jest albo niemożliwe, albo mało prawdopodobne. Dlatego spójnik if tłumaczymy gdyby.

W cyklu Pół żartem, Pół serio znajdziemy jeszcze jedną minilekcję na wesoło, która omawia to zagadnienie gramatyczne. Zabawna historyjka 95 została wzbogacona kartą pracy, która pomoże nam utrwalić tryb przypuszczający.