Zabawna historyjka 126

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tematem dzisiejszej minilekcji jest czas present perfect continuous.

SŁOWNICTWO

POP – wyskoczyć, zajść (gdzies)
CIGGIES (slang) – fajki
PACK – paczka, opakowanie
MAKE – dawać sumę
A DAY (a month, a year) – na dzień (na miesiąc, na rok)
OVER the last 20 years – przez ostatnie 20 lat

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 10s)

GRAMATYKA

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Spójrzmy na fragment anegdotki:

“How long have you been smoking?”
„Jak długo palisz?”

– FORMA –

————–
I, you, we, they
————–
You have been waiting for an hour.
You haven’t been waiting for an hour.

Have you been waiting for an hour?

————–
he, she, it
————–
She has been waiting for an hour.
She
hasn’t been waiting for an hour.
Has she been waiting for an hour?

PRESENT PERFECT SIMPLE vs. PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Umiejętność rozpoznawania aspektu czasownika znacznie ułatwi nam wybór odpowiedniego czasu.

Otóż w języku polskim mamy czasowniki dokonane i niedokonane.

CZASOWNIKI DOKONANE
wyrażają czynność jako zakończoną, wykonaną, np.

– zrobić
– napisać
– przeczytać

CZASOWNIKI NIEDOKONANE
wyrażają czynności jako niezakończoną, trwającą w danym momencie, np.

– robić
– pisać
– czytać

– ZASTOSOWANIE –

I. Czas niedokonany

Czas present perfect simple opisuje czynność dokonaną (fokus na rezultat/wynik). Natomiast czas present perfect continuous wyraża czynność niedokonaną (fokus na czas trwania czynności).

present perfect simple
————–
I’ve written five emails so far.
(Napisałem do tej pory pięć maili).

present perfect continuous
————–
I’ve been writing emails since breakfast.
(Piszę maile od śniadania)


II. Czasowniki dynamiczne

Przypomnę, że w języku angielskim mamy czasowniki wyrażające czynność (dynamic / action verbs) i czasowniki wyrażające stan (stative state verbs), np. know, understand, own, etc. Czasowniki wyrażające stan zasadniczo nie występują w czasach ciągłych, tj. continuous.

How long have you known each other?
(Jak długo się znacie?)
How long have you been knowing each other?


III. Czynności trwające, jak i te zakończone

Czasu present perfect continuous używamy:
– kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa, np.:
I’ve been learning English for three years.
(Uczę się angielskiego od trzech lat).

– kiedy mówimy o czynności, która niedawno się zakończyła i stanowi wyjaśnienie obecnej sytuacji, np.:
It stinks in here. You’ve been smoking.
(Cuchnie tu. Paliłeś).

ZESTAWIENIE

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

PAMIĘTAJMY!
Kiedy podajemy czas trwania czynności wykonywanej w chwili obecnej, używamy czasu perfect.

PORÓWNAJMY!

PRESENT SIMPLEPRESENT PERFECT SIMPLE
I have a dog.
(Mam psa).
I have had a dog for 4 years.
(Mam psa od 4 lat).
I work for LOIP.
(Pracuję dla LOIP).
I have worked for LOIP for 5 years.*
(Pracuję dla LOIP od 5 lat).

PRESENT CONTINUOUSPRESENT PERFECT CONTINUOUS
He is waiting for you.
(On czeka na ciebie).
He has been waiting for you for half an hour.
(On czeka na ciebie już pół godziny).
I am reading this book.
(Czytam tę książkę). 
I have been reading this book since last Saturday.
(Czytam tę książkę od ostatniej soboty).

* Czas present perfect simple użyjemy częściej przy czynnościach stałych i długotrwałych, natomiast present perfect continuous zastosujemy przy czynnościach tymczasowych.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.