Zabawna historyjka 125

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Dzisiaj co nieco o zdaniach porównawczych (adverbial clause of comparison).

SŁOWNICTWO

IN ORDER TO do something – aby coś zrobić
VALVE – zawór
CAREFULLY – ostrożnie
REMOVE – usuwać, zdejmować
ENGINE – silnik
PART – część
OWNER – właściciel
SURGEON – chirurg
LOOK ON – przyglądać się
AFTERWARDS (UK) – następnie, potem (US – afterward)
RECKON – przypuszczać, sądzić
LINE OF WORK – fach
EVERY BIT (good / clever) – tak samo (dobry/bystry)
SKILLED – wymagający kwalifikacji
AS … AS – równie … jak
WHILE – w trakcie gdy
RUN – pracować, działać

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 30s)

GRAMATYKA

ZDANIA OKOLICZNIKOWE
(adverbial clauses)


Wyróżniamy kilka grup zdań okolicznikowych (adverbial clauses), m.in.:

  • zdania okolicznikowe czasu
  • zdania okolicznikowe warunku
  • zdania okolicznikowe celu
  • zdania okolicznikowe miejsca
  • zdania okolicznikowe skutku
  • zdania okolicznikowe przyczyny
  • zdania okolicznikowe przyzwolenia
  • zdania okolicznikowe porównawcze

5 STRUKTUR ZDAŃ PORÓWNAWCZYCH
(adverbial clauses of comparison)


Spójrzmy na fragment anegdotki, w którym mamy przykład zdania porównawczego:

“I reckon my line of work is every bit as difficult and skilled as yours.”
(Przypuszczam, że mój fach jest równie trudny i wymagający jak twój).


1. as + … + as + zdanie

She earns as much as her sister (does).
(Ona zarabia tyle samo, co jej siostra).

2. not as/so* + … + as + zdanie

She doesn’t earn so much as her sister (does).
(Ona nie zarabia tyle, co jej siostra).

* Konstrukcja not so … as jest czasami preferowana.

3. less than + zdanie

She earns less than she used to.
(Zarabia mniej niż kiedyś).

4. stopień wyższy + than + zdanie

She spends more than she earns.
(Wydaje więcej niż zarabia).

5. stopień najwyższy + (that) + zdanie

That’s the best movie (that) I’ve ever seen!
(To najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałem!)

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu?
Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.