Sprawdź, czy poprawnie wymawiasz słowa ze zbitką -ey, np. key, survey i inne. EFL Angielski z LOIP.

Wymowa zbitki -ey

Dzisiaj przypomnę, kiedy zbitkę -ey wymawiamy [i] (czyli „i”), a kiedy [eɪ] (czyli „ej”).

1.  [i] występuje w zbitkach -key, -ney oraz -ley 

key
hockey
Turkey , turkey
donkey
monkey
money
honey
journey
chimney
valley
alley
trolley
volleyball

ODTWÓRZ NAGRANIE

2.  [eɪ], czyli („ej”) występuje w zbitkach -vey, -bey oraz -rey 

survey
convey
obey
disobey
grey
prey

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz wymowę? Sprawdź wpis o zapożyczeniach z francuskiego zakończonych na -et.