Jak należy wymawiać końcówkę -ed czasu przeszłego Past Simple? (English pronunciation- -ed of regular verbs) angielski z LOIP

Jak należy wymawiać końcówkę -ed czasowników regularnych czasu przeszłego Past Simple?

Jak należy wymawiać końcówkę -ed, którą mamy między innymi w czasownikach regularnych czasu przeszłego np. helped, cleaned oraz wanted?

Otóż końcówkę -ed czytamy jak [ɪd], [d] lub [t], w zależności od głoski, na którą kończy się bezokolicznik.

Bezokolicznik zakończony na  /t/ lub / d/

1. Końcówkę -ed czytamy /ɪd/ (czyli „yd”) wtedy, gdy wymowa danego czasownika w formie podstawowej kończy się na [t] lub [d].

want – wanted
need – needed
seat – seated
start – started
suggest – suggested
invite – invited
hate – hated
decide – decided
ODTWÓRZ NAGRANIE

Bezokolicznik zakończony na głoskę dźwięczną

2. Końcówkę -ed czytamy [d], czyli nie wymawiamy „e” wtedy, kiedy wymowa danego czasownika w formie podstawowej kończy się na głoskę dźwięczną.

UWAGA: Pamiętaj zachować „dźwięczność” głosek dźwięcznych, np. b, g , w,  n,  z itd.

rub – rubbed
beg – begged
damage – damaged
love – loved
amaze – amazed
clean – cleaned
call – called
claim – claimed
play – played
enjoy – enjoyed

ODTWÓRZ NAGRANIE

Bezokolicznik zakończony na głoskę bezdźwięczną

3. Końcówkę -ed czytamy [t], czyli nie wymawiamy „e” oraz ubezdźwięczniamy „d” wtedy, gdy wymowa czasownika w formie podstawowej kończy się na głoskę bezdźwięczną.

help – helped
look – looked
sniff – sniffed
dance – danced
kiss – kissed
wash – washed
watch – watched

ODTWÓRZ NAGRANIE

Chcesz poczytać więcej o zjawiskach fonetycznych w angielskim? Sprawdź wpis o  parach minimalnych.