Sprawdź, czy poprawnie wymawiasz te wyrazy, w których piszemy "s", ale mówimy "z". EFL Angielski z LOIP.

Wyrazy, w których piszemy s, ale wymawiamy z

W języku angielskim mamy wyrazy, w których piszemy „s”, ale wymawiamy „z”.

Oto zasady:

1.  s + głoska dźwięczna – w środku wyrazu
np. husband, Tuesday
2.  głoska dźwięczna + s – w środku wyrazu
np. observe, clumsy
3. samogłoska + s+ samogłoska – w środku wyrazu
np. easy, busy, reside (resident, residential itd)

Niestety nie wszystkie wyrazy podlegają zasadom wymienionym powyżej.

Nagranie prezentuje przekłady (przedstawione na ilustracji), w których wymawiamy [z], ale piszemy s. 

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz wymowę? Sprawdź wpis o znikającej sylabie -al w wymowie końcówki – ally