Jak wymawiać skrótowce, literowce i głoskowce (acronyms) angielski z Loip

SKRÓTOWCE, LITEROWCE, GŁOSKOWCE etc.

SKRÓTOWCE to wyrazy, które powstały w wyniku skrócenia nazw kilkuwyrazowych i połączenia ich pierwszych liter, głosek lub sylab. Wyróżniamy literowce, głoskowce, sylabowce i skrótowce mieszane. Niektóre angielskie skrótowce, których pisownia przypomina polski zapis graficzny (np. VIP, UFO), wymawiamy inaczej niż po polsku.

Angielskie LITEROWCE

Oto LITEROWCE, które po angielsku LITERUJEMY, czyli czytamy poszczególne litery.

VIP (very important person)
VAT (value-added tax)*
SOS (Save our souls)
UFO (unidentified flying object)
PC (personal computer)
SUV (sport-utility vehicle)
ATM (automated teller machine)
asap (as soon as possible)*
DIY (do it yourself)
HR (human resources)
GMO (genetically modified organism)
ETA (estimated time of arrival)
FYI (for your information)
FAQ (frequently asked question)

* również można wymawiać jako wyraz, tj. /væt/ & /ˈeɪsæp/

ODTWÓRZ NAGRANIE

Angielskie GŁOSKOWCE

Oto GŁOSKOWCE, które czytamy jak pełne wyrazy (pierwsze głoski tworzą pełną nazwę)

PIN number /pɪn/ (personal identification number)
GIF  file /ɡɪf/ (graphics interchange format)

Sprawdź inne wpisy poświęcone wymowie, np. pułapki w wymowie