Rise czy raise?

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Kiedy rise, a kiedy raise?„,  który prezentuje zasady stosowania tych czasowników w kontekście zdaniowym. Sprawdź, kiedy stosujemy który. Załączona karta pracy pomoże Ci przećwiczyć i zapamiętać różnice między nimi.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Kiedy rise, a kiedy raise?„, który prezentuje zasady stosowania tych czasowników w zadaniach.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (rise vs. raise na infografice)
– 3 ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe)
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (konstrukcja zdań własnego pomysłu, użycie odpowiedniego czasownika w odpowiedniej formie, dopasowanie słowa do definicji)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie wiadomości na temat stosowania czasowników rise oraz raise,
– poszerzanie słownictwa (tworzenie zdań i nauka nowych słów w kontekście zdaniowym)

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.