Jak należy wymawiać słowo continuous?

Pułapki w wymowie to cykl wpisów poświęcony wyrazom często błędnie wymawianym. Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na poprawną wymowę przymiotnika continuous (np. present continuous tense).

PORÓWNAJMY

continuous /kənˈtɪnjuəs– ciągły stały
np. The present continuous tense is used to describe an action that is taking place now.
(Czas teraźniejszy ciągły jest używany do opisania czynności, która ma teraz miejsce).

continue  /kənˈtɪnjuː/ – kontynuować, nadal coś robić
np. It continues to happen.
(To nadal trwa).

POSŁUCHAJMY NAGRANIA

Doskonalisz wymowę? Sprawdź wpis na temat wymowy zapożyczeń z francuskiego zakończonych na -et.