Idiomy ze słowem pies

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem pies„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Niniejsza minilekcja przedstawia angielskie odpowiedniki niektórych polskich kolokacji ze słowem pies (np. tu jest pies pogrzebany czy żyć jak pies z kotem) oraz polskie odpowiedniki angielskich zwrotów, tj. You can’t teach an old dog new tricks oraz idiomu dogs days.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić 11 związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem pies„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 11 związków frazeologicznych
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe)
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 9 polskich zwrotów ze słowem pies i ich angielskie odpowiedniki,
–  2 angielskie zwroty ze słowem dog i ich polskie odpowiedniki,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (dopasowanie oraz uzupełnianie luk zwrotami),

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie polskiego fragmentu podanego w nawiasie na język angielski).

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.