Zabawna historyjka 99 (both, neither, either, each)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 99„, w którym przyglądamy się określnikom bothneithereither oraz each, które stosujemy w odniesieniu do dwóch elementów (osób lub rzeczy).

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 99„, w którym przyglądamy się określnikom bothneithereither oraz each, które stosujemy w odniesieniu do dwóch elementów (osób lub rzeczy).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (both, neither, either, each) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki oraz tworzenie zdań),
– ćwiczenie komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (both, neither, either, each),
– dwa ćwiczenia utrwalające  (uzupełnianie luk odpowiednim tłumaczeniem oraz budowanie zdań własnego pomysłu).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie liczebnika both).

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.