Zabawna historyjka 92

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem utrwalimy sobie zdania warunkowe typu 1 (first conditional).

SŁOWNICTWO

RUSH – pędzić
UNEXPECTEDLY – nieoczekiwanie
ASK somebody to do something – poprosić kogoś o zrobienie czegoś
BRING – przynieść
A FEW – kilka
ITEM – rzecz, artykuł
UNDERWEAR – bielizna
WORRIED – zmartwiony
HOW WILL I KNOW …?- Skąd będę wiedział?
PICK – wybrać
HOLD something UP – przytrzymać coś w górze
IMAGINE – wyobrazić sobie
IF – jeśli
SMILE – uśmiechać się
PUT something BACK – odłożyć coś z powrotem

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 28 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na zdanie z tekstu: 
If you smile, put them back.
(Jeśli się uśmiechniesz, odłóż je z powrotem).

To przykład zdania złożonego, w którym zdanie podrzędne wyraża warunek, tj. jeśli się uśmiechniesz. Dzisiaj chciałabym przypomnieć, jak tworzymy i kiedy używamy tego typu zdania, znane także jako pierwszy okres warunkowy (first conditional).

ZASTOSOWANIE

W pierwszym okresie (first conditional) warunek, od którego spełnienia zależy to, o czym jest mowa w zdaniu głównym, dotyczy teraźniejszości lub przyszłości i jest możliwy do spełnienia. W języku angielskim warunek często odnosi się do przyszłości, ale wyrażony jest przez odpowiednią formę czasu teraźniejszego.

IF + czas teraźniejszy, ….

KONSTRUKCJA

ZDANIE PODRZĘDNE
(tutaj mamy warunek)
ZDANIE GŁÓWNE
(tutaj mamy skutek)
If + czas teraźniejszy czasownik modalny / tryb rozkazujący
If you smile ,put them back.
(Jeśli się uśmiechniesz, odłóż je z powrotem).

ZDANIE GŁÓWNE
(tutaj mamy skutek)
ZDANIE PODRZĘDNE
(tutaj mamy warunek)
czasownik modalny / tryb rozkazującyif + czas teraźniejszy
Put them backif you smile.
(Odłóż je z powrotem,jeśli się uśmiechniesz).

Jak widzimy, możemy zmienić kolejność członów okresu warunkowego. Należy pamiętać, że zaczynając zdanie od if musimy postawić przecinek między zdaniem podrzędnym a głównym.

Ucząc się o pierwszym okresie warunkowym warto zapamiętać inne spójniki wprowadzające zdanie podrzędne, w którym stosujemy czas teraźniejszy:

unless – jeżeli nie, o ile nie
provided (that) – pod warunkiem, że
providing (that) – pod warunkiem, że
on condition that – pod warunkiem, że
suppose (that) – a jeśli
supposing (that) – a jeśli
as long as – pod warunkiem, że; jeśli tylko


Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.

Minilekcja “Zabawna historyjka 97” , która również omawia zdania warunkowe typu I, wzbogacona została kartą pracy Premium, dzięki której możemy przećwiczyć i utrwalić znajomość tego zagadnienia gramatycznego.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu