Zabawna historyjka 8

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie 3 struktury zdań, w których stosujemy inwersję stylistyczną. Znajomość tej konstrukcji wymagana jest na egzaminach językowych na poziomie B2 wzwyż (m. in. matura rozszerzona oraz FCE).

SŁOWNICTWO

NEW YEAR’S EVE – sylwester
BEGIN – zaczynać
WARM UP (a party) – ożywić się, rozkręcić się
NEIGHBOR – sąsiad
KNOCK – pukać (do drzwi)
GREET – przywitać
HEARTILY – serdecznie
JOIN THE PARTY – przyłączyć się do zabawy
STRAIGHT AWAY – od razu
SIT AROUND – siedzieć bezczynnie
CHAT AWAY – gawędzić
HALF AN HOUR – pół godziny
UNINVITED GUEST – nie(za)proszony gość
SUDDENLY – nagle
REMEMBER – przypomnieć sobie
WHY – dlaczego
POP IN – podskoczyć (dokądś)
COME OVER – wpadać (do kogoś)
SOME – kilka
GUESTS’ CARS – samochody gości
DRIVEWAY – podjazd (do garażu)
PREVENTING – uniemożliwiając
REVERSE OUT – wyjechać, cofać pojazdem
NO SOONERTHAN – ledwie …, gdy…
DOORBELL – dzwonek do drzwi
RANG – forma przeszła czasownika RING – dzwonić

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Przysłówki hardly, scarcely oraz no sooner odpowiadają polskim słowom ledwo i ledwie. Wskazują one na bezpośrednie następstwo zdarzeń występujących zaraz po sobie. Uwaga! Mamy tutaj odstępstwo od zwykłego szyku wyrazów w zdaniu. Inwersja stylistyczna wymaga ustawienia czasownika posiłkowego (operatora) przed podmiotem. Ten sam szyk mamy w angielskich pytaniach ogólnych, np. Are you happy?,  gdzie operator (are) jest przed podmiotem (you).

Spójrzmy na zdanie z tekstu:

No sooner had he said it than the doorbell rang.
(Ledwo to powiedział, gdy rozległ się dzwonek do drzwi).


Zwróćmy uwagę na strukturę zdań, w których stosujemy inwersję:

No sooner than

ale

Hardly when / before

Scarcely when / before

Zdania podrzędne z hardly, scarcely oraz no sooner często łączymy z czasem past perfect, tj. had + trzecia forma czasownika, np. had said.

Sprawdź inne minilekcje na wesoło, np. #7  lub  #1