ZERWIJ Z BŁĘDAMI GRAMATYCZNYMI
szybko i skutecznie


Nazywam się Kinga Raatz i na co dzień pomagam swoim uczniom doskonalić umiejętność swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem obcym. Okazuje się, że częściej klasyfikujemy ludzi na podstawie tego jak mówią, niż tego, co mówią, stąd stworzyłam kurs “Zerwij z błędami gramatycznymi„, którego celem jest pomóc wyłapać i poprawić błędy osobom, które doceniają  poprawność językową. Wierzę, że człowiek uczy się na błędach dopiero wtedy, kiedy jest ich świadomy. Dlatego w kursie “Zerwij z błędami gramatycznymi” przedstawiam kilkanaście struktur, w których uczący się często popełniają błędy. Teraz masz okazję sprawdź, czy stosujesz te konstrukcje poprawnie. Wiem, że czas to najcenniejszy zasób, który znika bezpowrotnie. Dlatego stworzyłam kompaktowy pomocniczy „minikurs”, który pomoże Ci dostrzec błędy i zerwać z nimi raz na zawsze w bardzo krótkim czasie. Łączna długość materiału wideo to zaledwie 43 minuty.

OPIS KURSU

Kurs “Zerwij z błędami gramatycznymi” składa się z 8 lekcji o stałym porządku. Każda jednostka lekcyjna obejmuje następujące etapy, tj.:
  • ETAP 1 to powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji;
  • ETAP 2 to test diagnostyczny sprawdzający wiedzę omawianą na lekcji;
  • ETAP 3 to prezentacja (kilkuminutowe interaktywne wideo);
  • ETAP 4 to utrwalenie (ćwiczenia automatyzujące oparte na imitacji i substytucji) oraz zastosowanie (ćwiczenia komunikacyjne);
  • ETAP 5 to powtórzenie materiału.
Lekcja 1

Zagadnienia:
1. Zwroty z przyimkiem IN
2. Następstwo czasów (sequence of tenses)

Opis przebiegu lekcji:
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (długość 5:13)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Ta lekcja jest dostępna za darmo.

Sprawdź, czy kurs „Zerwij z błędami gramatycznymi”
jest w sam raz dla Ciebie.

Lekcja 2 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienia:
1. Zwroty z przyimkiem ON
2. Won’t + bezokolicznik (z podmiotem nieżywotnym)

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 1 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (długość 4:26)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 3 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienia:
1. Wyrażenia z przyimkiem FOR
2. Angielskie tłumaczenia polskiego “iść na”, inne niż „go on”

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 2 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (długość 5:30)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 4 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienia:
1. Mniej (less vs fever)
2. Również (too vs either)
3. Wykonane z (made from, made of, made out of)
4. Z (from , off, out of)

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 3 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (czas trwania 5:10)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 5 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienia:
1. Wyrażenia z BYĆ
2. Czasowniki łącznikowe

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 4 (infografika)
– test diagnostyczny (4 pytania)
– prezentacja wideo (długość 5:00)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 6 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienie:
1. Kalki językowe cz.1 (brak przyimków w angielskich odpowiednikach polskich wyrażeń)

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 5 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (długość 6:16)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 7 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienie:
1. Kalki językowe cz.2 (brak przyimków w angielskich odpowiednikach polskich wyrażeń)

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 6 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (czas odtwarzania 6:09)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Lekcja 8 (kliknij, aby rozwinąć)

Zagadnienia:
1. Zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses)
2. Zdania okolicznikowe warunku typy 1 (conditional clauses type 1)

Opis przebiegu lekcji:
– powtórzenie materiału z lekcji 7 (infografika)
– test diagnostyczny (4 ćwiczenia)
– prezentacja wideo (długość 5:55)
– utrwalenie i zastosowanie (8 ćwiczeń)
– powtórzenie materiału (infografika)

Jeżeli kupiłeś ten kurs wcześniej, zaloguj się.