Oto zestaw 50 krótkich ćwiczeń sytuacyjnych, które pomogą sprawdzić stopień opanowania umiejętności stosowania odpowiednich funkcji komunikacyjnych w określonych kontekstach społecznych. Materiał ma charakter czysto pragmatyczny, skupia się na kształceniu umiejętności interakcyjnych, czyli prowadzeniu rozmowy.

Oferowana tu polskojęzyczna wersja może posłużyć jako materiał wzorcowy dla nauczycieli innych języków obcych.

W sklepie dostępna jest wersja anglojęzyczna wraz z kluczem 🛒 , zawierającym przykładowe odpowiedzi.

🔒 Zawartość dostępna dla subskrybentów: odblokuj tutaj.