„What to say” – zestaw nr 1 (wersja anglojęzyczna)

Tematyka

Poziom

,

„What to say” to seria atrakcyjnych kart, które pomogą uczniom powtórzyć funkcje komunikacyjne. Materiał ma charakter pragmatyczny, skupia się na kształceniu umiejętności interakcyjnych, czyli prowadzeniu rozmowy.

 

Opis

What to say” ma na celu sprawdzić i usystematyzować wiedzę z zakresu funkcji komunikacyjnych, nieodzownych do prowadzenia swobodnej rozmowy w języku obcym.  Oferowany zestaw kart pracy pomoże uczniom przećwiczyć sprawność mówienia (speaking) w różnorodnych sytuacjach życia codziennego.

W materiale znajdziemy 50 krótkich ćwiczeń sytuacyjnych, polegających na formułowaniu krótkiej wypowiedzi (uzyskiwanie odpowiedzi), jak i takich, które wymagają od ucznia przekazania szczegółowych informacji (udzielanie odpowiedzi lub relacjonowanie wydarzeń).

Opracowane w materiale ćwiczenia skupiają się na kształceniu umiejętności interakcyjnych, występujących w autentycznych kontekstach społecznych. Znajdziemy tutaj 50 zadań sytuacyjnych z wyraźnie podanym scenariuszem działań językowych, m.in.:

 • zwroty grzecznościowe (oficjalne i nieoficjalne),
 • prowadzenie rozmowy;
 • podtrzymywanie rozmowy;
 • uzyskiwanie odpowiedzi;
 • wyrażenie opinii, prośby, zakazu, życzeń;
 • instruowanie, doradzanie;
 • przyjmowanie i odrzucanie propozycji, zaproszenia;
 • uzyskiwanie informacji, pomocy, zgody;
 • opisywanie zdarzeń, miejsc, ludzi;
 • omawianie szczegółów, planów, sytuacji;
 • sygnalizowanie problemów.

Zestaw idealnie sprawdzi się na zajęciach powtórkowych, sprawdzających stopień opanowania umiejętności stosowania odpowiednich funkcji językowych w określonych sytuacjach społecznych.

Oferowana tu  anglojęzyczna wersja (polecenia i odpowiedzi w języku angielskim) może posłużyć jako materiał wzorcowy dla nauczycieli innych języków obcych.

W zestawie  2 pliki PDF: 

 • zestaw ćwiczeń sytuacyjnych do wypełnienia* (lub do samodzielnego wydruku),
 • klucz z przykładowymi odpowiedziami.

Format: plik PDF (typu fillable*)
Rozmiar: A4**
Ilość: 10 stron + 10 stron

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia uzupełnianie i zapisywanie plików pdf.
** Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px