Promocja!

Zestaw 6 minilekcji „Tablice gramatyczne z ćwiczeniami dla klasy 5”

30  18 

Tematyka

Klasa

Poziom

Zestaw 6 minilekcji z cyklu “Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” dla klasy 5.
Oto pakiet sześciu produktów, które można nabyć również osobno.
———————
🏷️ Tablice gramatyczne – present continuous  (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – was/were (czasownik “to be” w czasie przeszłym) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas past simple (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – be going to (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – rzeczowniki, przedimki i określniki (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – stopniowanie przymiotników (A1)
———————

W skład zestawu wchodzą tablice gramatyczne, jak i karty z ćwiczeniamico pozwala stworzyć pomoc dydaktyczną w formie dwustronnych kart pracy: karta z ćwiczeniem (awers) i zestawienie form (rewers).

Poznaj przykładowe karty z tego zestawu – 🆓 SAMPLE

 

Opis

“Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to seria atrakcyjnych kart, które pomogą  nauczycielom, jak i rodzicom, szybko zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Oto sześć  zestawów opracowanych zgodnie z podstawą programową dla klasy 5. 

Wydruk dwustronny pozwoli stworzyć fiszki (na jednej stronie karta z ćwiczeniem, a na drugiej zestawienie form), które, po zalaminowaniu, mogą posłużyć jako karty wielokrotnego użytku (do wypełnienia pisakami suchościeralnymi).

Wszystkie karty z ćwiczeniami są interaktywne (fillable PDF). Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia, udostępniając swój ekran.

W skład każdego zestawu wchodzą tablice gramatyczne i  karty z ćwiczeniami.
Uczniowie utrwalają swoją wiedzę na temat struktur gramatycznych i budowy ich zdań, tj.:
–  twierdzących,
–  przeczących,
–  pytających (ogólnych i szczegółowych),
–  krótkich odpowiedzi yes/no.

Format: plik PDF z możliwością wypełnienia (interaktywny) lub do samodzielnego wydruku
Rozmiar: A4*
Ilość: 7 plików PDF

W skład pakietu wchodzi 7 plików PDF:

  • czas present continuous  – zestaw 6 tablic i 6 ćwiczeń interaktywnych,
  • czas past simple (was/were) – zestaw 5 tablic i 5 ćwiczeń interaktywnych,
  • czas past simple (czasowniki regularne i nieregularne) – zestaw 7 tablic i 7 ćwiczeń interaktywnych,
  • konstrukcja be going to – zestaw 5 tablic i 5 ćwiczeń interaktywnych,
  • rzeczowniki, przedimki oraz określniki – zestaw 5 tablic i 5 ćwiczeń interaktywnych,
  • stopniowanie przymiotników  – zestaw 3 tablic i 3 ćwiczeń interaktywnych,
  • lista kontrolna (checklist) dla klasy 5.

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px