Tablice gramatyczne – rzeczowniki, przedimki i określniki

Tematyka

Klasa

Poziom

Seria „Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” przeznaczona jest dla klas 4-8. Myślą przewodnią było stworzenie narzędzia, które pozwoli nauczycielom (jak i rodzicom) łatwo sprawdzić i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

W skład zestawu wchodzą tablice gramatyczne, jak i karty z ćwiczeniami, co pozwala stworzyć pomoc dydaktyczną w formie dwustronnych kart pracy: karta z ćwiczeniem (awers) i zestawienie form (rewers).

Opis

„Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to seria atrakcyjnych kart, które pomogą  nauczycielom, jak i rodzicom, szybko zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Oto jeden z zestawów opracowanych zgodnie z podstawą programową dla klasy 5. Na II etapie edukacyjnym dokładnie omawiane są zagadnienia gramatyczne związane z rzeczownikiem, tj.:
– liczba mnoga rzeczowników,
– ich policzalność i niepoliczalność,
– przedimek nieokreślony a/an,
określniki some, any, much, many.

Zestaw idealnie sprawdzi się na zajęciach powtórkowych, sprawdzających stopień opanowania zagadnień gramatycznych odnoszących się do wyżej wymienionych cech rzeczowników.

Wydruk dwustronny pozwoli stworzyć fiszki (na jednej stronie karta z ćwiczeniem, a na drugiej zestawienie form), które, po zalaminowaniu, mogą posłużyć jako karty wielokrotnego użytku (do wypełnienia pisakami suchościeralnymi).

Wszystkie karty z ćwiczeniami są interaktywne (fillable PDF). Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia, udostępniając swój ekran.

W skład zestawu wchodzi 6 tablic gramatycznych i 6 kart z ćwiczeniami:
– rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
– przedimek nieokreślony a/an,
liczba mnoga regularna,
liczba mnoga nieregularna,
– określniki some i any,
– określniki much i many.

Format: plik PDF z możliwością wypełnienia (interaktywny)
Rozmiar: A4*
Ilość: 12 stron

W zestawie 1 plik PDF: 

  • zestaw tablic i ćwiczeń interaktywnych (lub do samodzielnego wydruku).

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px

 


OFERTA SPECJALNA – zestaw tablic dla klasy V

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pakiet_tablic_gramatycznych_klasa_5-722x605.jpg