Zabawna historyjka 89 (zdania przydawkowe)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 89„, w którym omówione są zdania przydawkowe (relative clauses) i  zaimki względne (relative pronouns).

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże nam przećwiczyć nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy uzupełnić*.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 89„, który przybliża zdania podrzędne, które rozpoczynają się od takich słówek jak np. któryktóra lub co – fachowo zwanymi zdaniami podrzędnymi przydawkowymi (relative clauses).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (zdania przydawkowe i zaimki względne) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenia komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (zestawienie zaimków dla poszczególnych typów zdań przydawkowych),
– ćwiczenia utrwalające  (uzupełnianie zdań zaimkami, wskazanie zdań określających).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem (ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji),
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zaimki względne).

Poziom: A2/ B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.