Zabawna historyjka 75 (see sb do vs. see sb doing)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 75„, w którym przyglądamy się konstrukcjom z imiesłowem czynnym (present participle) po czasownikach percepcji.

Ta krótka minilekcja wyjaśnia różnicę pomiędzy I saw Jenny playing tennis a I saw Jenny play tennis. Natomiast załączone ćwiczenia pomogą przećwiczyć i zapamiętać nabytą wiedzę.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 75„, w którym przyglądamy konstrukcjom z imiesłowem czynnym (present participle) po czasownikach percepcji.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktury (imiesłów czynny) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (powtórzenie / odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktur (imiesłów czynnym, present participle, po czasownikach percepcji),
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie oraz transformacja zdań).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (użycie poprawnej formy imiesłowu).

Poziom: B1 / B2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.