Zabawna historyjka 15 (pytania pośrednie)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 15„, w którym omówione zostały pytania pośrednie (indirect questions).

Zamiast pytać bezpośrednio „Która jest godzina?” warto sięgnąć po formę pytania pośredniego, czyli poprzedzić nasze pytanie zwrotem grzecznościowym czy prośbą, np. Czy mógłby Pan mi powiedzieć, która jest godzina?

Ta krótka minilekcja nie tylko wyjaśnia, jak tworzymy pytania pośrednie (indirect questions), ale także pomaga utrwalić to zagadnienie dzięki załączonym ćwiczeniom.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 15„, w którym omówione zostały pytania pośrednie (indirect questions).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktury (pytania pośrednie) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (powtórzenie / odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktury (pytania pośrednieindirect questions),
– ćwiczenie utrwalające (przekształcanie pytań bezpośrednich na pytania pośrednie).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie pytań pośrednich)

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.