Zabawna historyjka 118 (as if & as though)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 118„, gdzie przyglądamy się konstrukcjom ze spójnikami as if /as though oraz zagadnieniu gramatycznemu zwanemu past subjunctive.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci przećwiczyć nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy uzupełnić*.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 118„, gdzie omawiam spójniki as if/as though/like (“tak jakby”), przedstawiając konstrukcje, w których mamy sytuacje zgodne z faktami, jak i te sprzeczne z rzeczywistością.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (spójniki as if/as though) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki oraz tworzenie zdań),
– ćwiczenia komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (konstrukcje z as if / as though),
– trzy ćwiczenia utrwalające  (łączenie części składowych zdań, uzupełnianie luk oraz dopisywanie zakończenia zdań).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (purpose clause).

Poziom:  B2