Zabawna historyjka 102 (can vs. be able to)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 102„, w którym przyglądamy się różnym strukturom, za pomocą których możemy wyrazić umiejętność lub możliwość wykonania czynności. Znajdziemy tu krótkie zestawienie podstawowych form can oraz be able to.

Załączona karta pracy pomoże przećwiczyć i utrwalić różnice pomiędzy tymi konstrukcjami.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 102„, w którym przyglądamy się różnym strukturom, za pomocą których możemy wyrazić umiejętność lub możliwość wykonania czynności. Znajdziemy tu krótkie zestawienie podstawowych form can oraz be able to. Załączona karta pracy pomoże przećwiczyć i utrwalić różnice pomiędzy tymi konstrukcjami.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (can i be able to) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenia komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (formy czasownika can oraz konstrukcji be able to),
– dwa ćwiczenia utrwalające  (podanie form przeczących oraz twierdzących oraz uzupełnienie zdań właściwą konstrukcją gramatyczną).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie czasownika can).

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.