Promocja!

Matura ustna: opis ilustracji (42 karty tematyczne)

21  14,70 

Tematyka

Poziom

, ,

Matura ustna z angielskiego – opis ilustracji to materiał ćwiczeniowy, który pomaga zdającym oswoić się ze strukturą zadania drugiego (opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania) w zakresie wszystkich wymaganych obszarów tematycznych.

Oto pakiet zawierający produkty, które można nabyć również osobno.
———————
🏷️ Opis ilustracji – zestaw 1.
🏷️ Opis ilustracji – zestaw 2.
🏷️ Opis ilustracji – zestaw 3.
———————

Poznaj 6 przykładowych kart z tego zestawu – 🆓 SAMPLE

———————

Opis

Matura ustna – opis ilustracji to zestaw 42 kart tematycznych, z których każda zgodna jest z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023.  Publikacja ta ma na celu pomóc zdającym oswoić się ze strukturą zadania drugiego (opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania) w zakresie wszystkich wymaganych obszarów tematycznych. Każdy arkusz zawiera przykładową ilustrację oraz 3 pytania (zadawane przez egzaminatora). Treść anglojęzyczna poddana została korekcie rodzimego użytkownika języka angielskiego.

W pakiecie znajduje się również karta ze wskazówkami, dzięki której zdający poznają wymagania egzaminacyjne i przygotują się do rozmowy na temat ilustracji. Znajdziemy tam infografikę z wyrażeniami przyimkowymi, opisującymi rozmieszczenie elementów na zdjęciu, listę pytań przydatnych przy opisie ilustracji  oraz przykładowe struktury językowe dotyczące udzielania informacji i relacjonowania wydarzeń.

Publikacja może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli (jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych), jak i przez osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Układ zestawów pogrupowanych tematycznie pozwala pracować z materiałem w sposób selektywny (np. realizując temat aktualnie omawiany podczas zajęć) lub w zaproponowanej kolejności. Oferowany tutaj materiał dydaktyczny można wydrukować lub wyświetlić na ekranie.

Materiał ćwiczeniowy obejmuje poniższe zagadnienia tematyczne (po 3 różne karty do każdego z poniżej wymienionych tematów):

 1.  człowiek,
 2.  miejsce zamieszkania,
 3.  edukacja,
 4.  praca,
 5.  życie prywatne,
 6.  żywienie,
 7.  zakupy i usługi,
 8.  podróżowanie i turystyka,
 9.  kultura,
 10.  sport,
 11.  zdrowie,
 12.  nauka i technika,
 13.  świat przyrody,
 14.  państwo i społeczeństwo.

W skład pakietu wchodzą następujące komponenty:
– zestaw 1. (14 kart tematycznych w jednym pliku PDF),
– zestaw 2. (14 kart tematycznych w jednym pliku PDF),
– zestaw 3. (14 kart tematycznych w jednym pliku PDF),
– karta ze wskazówkami (plik PDF).

Format: pliki PDF 
Rozmiar: A4*
Ilość plików: 4 pliki
Ilość stron: 43

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px


Nota biograficzna

Nazywam się Kinga Raatz i w 2003 r. ukończyłam filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie również zrobiłam studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (w 2015 r.) i redaktorsko-wydawniczym (w 2022 r.). Tworzę materiały dydaktyczne, które sama wykorzystuję na swoich zajęciach. Pracuję również jako nauczyciel akademicki w SJO  Politechniki Bydgoskiej.