Matura ustna – opis ilustracji (14 kart tematycznych) zestaw 1.

Tematyka

Poziom

, ,

Matura ustna z angielskiego – opis ilustracji to zestaw 14 kart, który pomaga zdającym oswoić się ze strukturą zadania drugiego (opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania) w zakresie wszystkich wymaganych obszarów tematycznych.

W sklepie znajdziemy również zestaw 2. oraz zestaw 3., w których treść zadań nie powiela się z zawartością oferowanego tutaj materiału.

Opis

Matura ustna z angielskiego – opis ilustracji to pierwszy* zestaw 14 kart tematycznych, z których każda zgodna jest z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023.  Zestaw ten pomaga zdającym oswoić się ze strukturą zadania drugiego (opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania) w zakresie wszystkich wymaganych obszarów tematycznych.  Każdy arkusz zawiera przykładową ilustrację oraz 3 pytania (zadawane przez egzaminatora). Treść anglojęzyczna poddana została korekcie rodzimego użytkownika języka angielskiego.

W pakiecie znajduje się również karta ze wskazówkami, dzięki której zdający poznają wymagania egzaminacyjne i przygotują się do rozmowy na temat ilustracji. Znajdziemy tam infografikę z wyrażeniami przyimkowymi, opisującymi rozmieszczenie elementów na zdjęciu, listę pytań przydatnych przy opisie ilustracji  oraz przykładowe struktury językowe dotyczące udzielania informacji i relacjonowania wydarzeń.

Publikacja może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli (jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych), jak i przez osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Układ zestawów pogrupowanych tematycznie pozwala pracować z materiałem w sposób selektywny (np. realizując temat aktualnie omawiany podczas zajęć) lub w zaproponowanej kolejności. Oferowany tutaj materiał dydaktyczny można wydrukować lub wyświetlić na ekranie.

Materiał ćwiczeniowy obejmuje poniższe zagadnienia tematyczne:

 1.  człowiek,
 2.  miejsce zamieszkania,
 3.  edukacja,
 4.  praca,
 5.  życie prywatne,
 6.  żywienie,
 7.  zakupy i usługi,
 8.  podróżowanie i turystyka,
 9.  kultura,
 10.  sport,
 11.  zdrowie,
 12.  nauka i technika,
 13.  świat przyrody,
 14.  państwo i społeczeństwo.

W skład zestawu wchodzą następujące komponenty:
– 14 kart tematycznych (w jednym pliku PDF),
– karta ze wskazówkami.

Format: pliki PDF 
Rozmiar: A4*
Ilość plików: 2 pliki
Ilość stron: 15

* * Treść zadań nie powiela się z zawartością zestawu 2. oraz zestawu 3.
** Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px


Nota biograficzna

Nazywam się  Kinga Raatz i w 2003 r. ukończyłam filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie również zrobiłam studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (w 2015 r.) i redaktorsko-wydawniczym (w 2022 r.). Tworzę materiały dydaktyczne, które sama wykorzystuję na swoich zajęciach. Aktualnie pracuję również jako lektorka języka angielskiego na Politechnice Bydgoskiej.