Matura ustna z angielskiego – 14 zestawów tematycznych

28 

Tematyka

Poziom

,

Matura ustna z angielskiego to zbiór czternastu zestawów zadań typowo egzaminacyjnych pogrupowanych tematycznie.

Każdy zestaw jest zgodny z formatem egzaminu i składa się z przykładowych pytań do rozmowy wstępnej oraz trzech zadań w obrębie jednego z tematów wymaganych w części ustnej egzaminu.


Poznaj przykładowe karty z tej publikacji – 🆓 SAMPLE


 

Opis

Matura ustna z angielskiego to zbiór czternastu zestawów zadań typowo egzaminacyjnych pogrupowanych tematycznie. Każdy zestaw jest zgodny z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023. Publikacja może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli (jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych), jak i przez osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Układ zestawów pogrupowanych tematycznie pozwala pracować z materiałem w sposób selektywny (np. realizując temat aktualnie omawiany podczas zajęć) lub w zaproponowanej kolejności.

Materiał ćwiczeniowy obejmuje poniższe zagadnienia tematyczne:

 1.  człowiek,
 2.  miejsce zamieszkania,
 3.  edukacja,
 4.  praca,
 5.  życie prywatne,
 6.  żywienie,
 7.  zakupy i usługi,
 8.  podróżowanie i turystyka,
 9.  kultura,
 10.  sport,
 11.  zdrowie,
 12.  nauka i technika,
 13.  świat przyrody,
 14.  państwo i społeczeństwo.

W skład każdego zestawu wchodzą następujące komponenty:
– rozmowa wstępna (12 pytań);
– rozmowa z odgrywaniem roli (zadanie 1. na egzaminie);
– rozmowa na podstawie ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania (zadanie 2. na egzaminie);
– wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (zadanie 3. na egzaminie).

Publikacja zawiera informacje o egzaminie ustnym z języka obcego nowożytnego.

Matura ustna z angielskiego to materiał dydaktyczny, który można wydrukować lub wyświetlić na ekranie.

Forma: wielostronicowa publikacja elektroniczna online
Format: pliki PDF 
Rozmiar: A4*
Ilość plików: 1 plik 
Ilość stron: 34

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px


Nota biograficzna

Nazywam się Kinga Raatz i pracuję jako lektorka języka angielskiego w SJO PBŚ w Bydgoszczy. W 2003 r. ukończyłam filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie również zrobiłam studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (w 2015 r.) i redaktorsko-wydawniczym (w 2022 r.). Tworzę materiały dydaktyczne, które sama wykorzystuję na swoich zajęciach.