Idiomy ze słowem kot

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia 9 polskich wyrażeń z rzeczownikiem kot„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Niniejsza minilekcja przedstawia angielskie odpowiedniki niektórych polskich kolokacji ze słowem kot (np. kupować kota w worku) oraz polskie odpowiedniki angielskich zwrotów, tj. Let the cat out of the bag.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić 12 związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia 9 polskich wyrażeń z rzeczownikiem kot„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 12 związków frazeologicznych
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 9 polskich zwrotów ze słowem kot i ich angielskie odpowiedniki,
– 3 angielskie zwroty ze słowem dog i ich polskie odpowiedniki,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz tłumaczenie),
– ćwiczenie komunikacyjne (udzielenie odpowiedzi na pytania, w których występują omawiane na tej lekcji związki frazeologiczne)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie polskiego fragmentu podanego w nawiasie na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.