ASK – pytać lub prosić

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Ask – pytać lub prosić „. Czasownik ask ma dwa główne znaczenia, tj. pytać prosić. Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nada naszej wypowiedzi zamierzoną treść. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane struktury, pamiętając, że różnica formy pociąga za sobą różnicę w znaczeniu.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Ask – pytać lub prosić „.

Karta pracy składa się 5 ćwiczeń automatyzujących (utrwalających i powtórzeniowych 4 konstrukcje z czasownikiem ask), tj.  dopasowywanie, 2 x uzupełnianie luk, tłumaczenie oraz wybór wielokrotny.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenia utrwalające (użycie odpowiedniego przyimka, użycie odpowiedniej konstrukcji, tłumaczenie)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie form i różnic w znaczeniu,
– poszerzanie słownictwa (tłumaczenie zdań)

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.