BEZPŁATNA LEKCJA PRÓBNA


Oferuję bezpłatną lekcję próbną (około 30 minut), podczas której sprawdzam Twój poziom biegłości językowej za pomocą krótkiej rozmowy w języku docelowym. Ponadto, celem takiego spotkania jest opracowanie planu Twojej nauki, precyzując Twoje potrzeby i dobierając odpowiedni materiał dydaktyczny. Zapoznam Ciebie z moimi metodami nauczania języka obcego, przedstawię kilka nieodzownych narzędzi, które pomogą nam osiągnąć Twój cel językowy.METODY PŁATNOŚCI

Oferuję dwa sposoby dokonywania płatności za lekcje:

 –  przelew PayPal 

–  zwykły przelew bankowy na konto firmy LOIP

Płatność jest dokonywana po każdej lekcji.

Na życzenie wystawiam fakturę.

.

Zobacz też:
Zasady odwoływania lekcji
Wymagania techniczne