Zasady odwoływania lekcji z LOIP Angielski online

Moje lekcje prowadzę w regularnych godzinach, ponieważ wierzę, że zorganizowany sposób nauki jest najkorzystniejszy zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Moi klienci doceniają stałe godziny pracy, które pozwalają „wpleść” lekcje języka w cotygodniową rutynę.
Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje, w których z pewnych powodów nie będziemy mogli zrealizować zaplanowanej lekcji. Aby uniknąć nieporozumień z tym związanych, przygotowałam kilka zasad, które regulują kwestię odwoływania zaplanowanych lekcji:

  • Lekcja odwołana minimum 24 godziny przed planowanym terminem traktowana jest jako nieprzeprowadzona, stąd opłata za nią nie jest pobierana.
  • Lekcja odwołana później niż 24 godziny przed planowanym terminem traktowana jest jako przeprowadzona, co skutkuje koniecznością opłacenia jej.
  • Należy pamiętać, że powyższe zasady obowiązują nawet w przypadku choroby lub z powodu sytuacji od nas niezależnych. Co więcej, zasady te obowiązują również nauczycielkę. Jeśli odwołam lekcję i nie zachowam owych 24 godzin, zobowiązuję się przeprowadzić nieodpłatną lekcję w najbliższym zaplanowanym terminie.
  • Jeżeli lekcja nie została odwołana a uczeń nie zgłasza się w zaplanowanym terminie, czekam maksymalnie 15 minut od zaplanowanej godziny. Niezależnie od tego, czy uda się nam skontaktować, taka lekcja jest uznana za przeprowadzoną. Ewentualny czas spóźnienia wlicza się do czasu trwania lekcji.

Zastrzegam sobie prawo do zakończenia współpracy, jeżeli spełnienie powyższych warunków nie będzie możliwe.