Zabawna historyjka 85 – So / Neither + operatory

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 85„, w którym przyglądamy się konstrukcjom wyrażającym zgodność z poglądami, doświadczeniami, np. So do I. (Ja też. / Mnie też.) oraz Neither do I. (Ja też nie. / Mnie też nie. / Ani ja.).

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 85„, w którym  utrwalamy sobie konstrukcje wyrażające zgodność z poglądami, doświadczeniami, np. So do I. (Ja też. / Mnie też.) oraz Neither do I. (Ja też nie. / Mnie też nie. / Ani ja.).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (konstrukcje SO / NEITHER + operatory) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (podanie własnych przykładów oraz odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (konstrukcje so / neither + operatory),
– trzy ćwiczenia utrwalające (wyrażenie zgody z opinią, podanie przykładowej opinii, utrwalenie potocznych zwrotów Me too / Me neither).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej (dopasowanie opinii) oraz wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie konstrukcji neither + operator).

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.