Zabawna historyjka 80 (mowa zależna / reported speech)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu “Zabawna historyjka 80“, w którym omówiona została mowa zależna (reported speech / indirect speech).

Przytaczanie fragmentów rozmów (stosując mowę zależną) sprawia sporo trudności, ponieważ wiąże się z zasadami, które nie występują w języku polskim.

Ta krótka minilekcja nie tylko wyjaśnia zasady, ale także pozwala je przećwiczyć  i zapamiętać. Co więcej, mamy okazję wyłapać i poprawić błędy wynikające ze stosowania polskich zasad w produkcji języka angielskiego.

“Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu “Zabawna historyjka 80“, w którym omówiona została mowa zależna (reported speech / indirect speech).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktur (mowa zależna) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (przytoczenie fragmentów trzech rozmów oraz powtórzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktur (mowa zależna),
– ćwiczenie utrwalające (przekształcenie zdań na mowę zależną).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– przytoczenie fragmentów rozmów stosując zasady mowy zależnej,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie mowy zależnej)

Poziom: B1 / B2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.