Zabawna historyjka 64 (past simple)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 64„, w którym omówione zostały podstawowe zasady dotyczące czasu przeszłego dokonanego (past simple).

Kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy powtórzyć czas przeszły (past simple), jak również poznać nowe słowa i konstrukcje. Załączona karta z ćwiczeniami pomoże utrwalić omawiane zagadnienie.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 64„, w którym omówione zostały podstawowe zasady dotyczące czasu przeszłego dokonanego (past simple).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktury (czas przeszły) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (powtórzenie / odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktur (aspekt czasownika & past simple),
– ćwiczenie utrwalające i komunikacyjne (tworzenie pytań).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– ćwiczenie komunikacyjne ( udzielanie odpowiedzi na pytania: „When was the last time you …?”)
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (użycie czasu przeszłego).

Poziom: A2 / B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.