Zabawna historyjka 50 (przymiotniki złożone z liczebnikami)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 50„, w którym przypominam co nieco o przymiotnikach złożonych (compound adjectives), w których mamy liczby, np. trzyletni (lub 3-letni), dwulitrowy (lub 2-litrowy).

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić omawiane zagadnienie i zerwać z ewentualnymi błędami wynikającymi z różnic między językiem polskim a angielskim.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 50„, w którym przypominam co nieco o przymiotnikach złożonych (compound adjectives), w których mamy liczby, np. trzyletni (lub 3-letni), dwulitrowy (lub 2-litrowy).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktury (przymiotniki złożone z liczebnikami) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (powtórzenie / odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktury (przymiotniki złożone z liczebnikami),
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (użycie przymiotnika złożonego z pierwszym członem odliczebnikowym).

Poziom: B1  / B2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.