Zabawna historyjka 106 (nieobowiązkowe that, which, who)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 106„, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat zdań przydawkowych (relative clauses), zwracając szczególną uwagę na sytuacje, w których zaimki względne thatwho lub which są nieobowiązkowe (optional). Stosowanie zasad tu omówionych usprawni naszą komunikację i nada naszym wypowiedziom naturalne brzmienie.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże nam przećwiczyć nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy uzupełnić*.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 106„, dzięki której pogłębimy wiedzę na temat zdań przydawkowych (relative clauses), zwracając szczególną uwagę na sytuacje, w których zaimki względne thatwho lub which są nieobowiązkowe (optional).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (pominięcie zaimków względnych) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenia komunikacyjne (odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (warunki, które pozwalają pominąć zaimek względny),
– dwa ćwiczenia utrwalające  (wskazanie zaimków nieobowiązkowych oraz podanie przykładowych zadań).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem (ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji),
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zdania przydawkowe).

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.