Zabawna historyjka 100 (tryb rozkazujący)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 100„, w którym znajdziemy krótkie przypomnienie trybu rozkazującego (imperative mood), po który sięgamy chcąc wyrazić rozkaz, polecenie lub życzenie. Sprawdź, czy pamiętasz formy trybu rozkazującego dla wszystkich osób. Dowiedz się, jak poprawnie mówimy „Niech nikt się nie rusza.”

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie PDF) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 100„, w którym znajdziemy krótkie przypomnienie trybu rozkazującego (imperative mood), po który sięgamy chcąc wyrazić rozkaz, polecenie lub życzenie.

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja zagadnienia (tryb rozkazujący) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki oraz tworzenie zdań),
– ćwiczenia komunikacyjne (formułowanie próśb i zakazów oraz odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie zagadnienia (tryb rozkazujący),
– dwa ćwiczenia utrwalające  (tłumaczenie oraz budowanie próśb i zakazów własnego pomysłu).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (zastosowanie zdań w trybie rozkazującym).

Poziom: A2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.